DM-nat 2016

Hou skov 2. april

Instruktion  Startlister klasser  Startlister klub  Resultater   Baner     Stræktider     Placering undervejs    Efterlysninger  
Diverse vindere   Fotos fra målområdet    Winsplits

Arrangør:

Mariager Fjord OK

Klassifikation.

Stævnet er et fire-stjernet A-stævne

Løbsområde:

Hou Skov mellem Mariager og Assens 

Stævnecenter og mødested:

Assenshallen, Engbergsvej 11, Assens, 9550 Mariager, hvor der vil være stævnecenter i hallen samt bad og omklædning.

Stævnecenteret åbner kl. 17. Stævnekontoret kl. 18.

Der tilbydes ikke børneaktivering.

Der tilbydes overnatning på hårdt underlag i Assenshallen:
Pris incl. bad og morgenmad (08.30-09.30): 100 kr.
Tilmelding på o-service

Kort:

Hou Skov, nytegnet 2016 på baggrund af den digitale højdemodel og trykt på vand-og rivfast papir.

Målestok 1:7.500 for H/D 60-          1:10.000 for alle øvrige.

Ækvidistance 5 m. 

Terrænbeskrivelse:

Middel til kraftig kuperet skræntskov med store gennemskærende slugter og et varieret og detaljeret kurvebillede. I den østlige del findes større relativt flade områder.

Vegetationen er en blanding mellem løv- og nåleskov, spredte områder domineret af brombær. Gennemløbeligheden er varierende.

Terrænet er overvejende tørt, men der findes enkelte moser og blød bund.

Der findes et veludviklet og varieret stibillede i den østlige del af løbsområdet, mens stibilledet i den vestlige del er noget sparsomt.

Klasser:

Ifølge DOF’s reglement: 

Klasse

Sværhedsgrad

Vindertid

Klasse

Sværhedsgrad

Vindertid

-D12

let

20

-H12

let

20

-D14

mellemsvær

25

-H14

mellemsvær

25

-D16

svær

35

-H16

svær

40

-D20

svær

50

-H18

svær

55

 

-H20

svær

55

 D21

svær

55

H21

svær

75

 D35

svær

50

H35

svær

60

 D40

svær

45

H40

svær

55

 D45

svær

45

H45

svær

55

 D50

svær

40

H50

svær

50

 D55

svær

40

H55

svær

50

 D60

svær

40

H60

svær

50

 D65

svær


40

H65

svær

50

 D70

 svær 

 40

H70

svær 

45

 

 

 

H75

svær 

45

 

 

 

H80

svær 

45

Seedning:

I klasserne D/H-20 og D/H21 foretages seedning af DOF i henhold til gældende regler. 

Kontrolsystem:

Der er elektronisk tidtagning med EMIT. Lejebrikker udleveres ved start og afleveres ved brikaflæsningen i stævnecenteret.

Leje af brik koster 15 kr. Mistet brik erstattes med 400 kr.

Åbne baner:

Der tilbydes ikke åbne baner. 

Start:

Første start kl. 21.00.

Startinterval er 3 minutter for klasserne D/H-20 og D/H21 og 2 minutter for øvrige klasser.

Parkering:

Kantparkering med P-anvisning i området omkring hallen. 

Afstande:

Parkering til stævnecenter 0-500 m.

For at få de bedste dele af skoven til rådighed for de korte baner etableres busser fra stævnecenter til startområdet.

Stævnecenter til start: 10 minutter i bus. Busserne holder ved stævnecenteret, og der vil blive busafgang mod start hver 15 minutter.

Mål til stævnecenteret: 800 m ad afmærket rute.

Bad:

Efter løbet er der bad og omklædning i Assenshallen. 

Overtrækstøj:

Der er transport af overtrækstøj fra start til stævnecenteret.

Toiletter:

Der er toiletter i stævnecenteret og to toiletkabiner ved start. 

Forplejning:

Der bliver etableret kiosk i hallen med salg af sandwich, pølser m.m.

Præmier:

DIF’s mesterskabsmedaljer til vinderne i klasserne D21- og H21-. Nr. 2 og 3 modtager DOF’s mesterskabsmedaljer i sølv og bronze. I øvrige mesterskabsklasser uddeles DOF’s mesterskabsmedaljer i guld, sølv og bronze.

Præmieoverrækkelse i stævnecenteret fra ca. kl. 24. 

Tilmelding:

Klubvis senest fredag d. 18. marts via O-service 

Eftertilmelding:

Eftertilmelding kan ske skriftligt i henhold til reglementets pkt. 4.1.4 senest onsdag d. 30. marts kl. 21 på mail til mariager.ok@city.dk mod ekstrabetaling på 50 kr. 

Startafgift:

D/H-20: 140 kr.

D/H21-: 170 kr.

Løbere som ikke er tilmeldt med egen brik påregnes brikleje på 15 kr.

Betaling:

Startafgift og evt. brikleje indbetales klubvis til Mariager Fjord OK kontonr. 9323 0005214092. (Sparekassen Kronjylland).

Keld Østergaard, Digtervænget 63, 9550 Mariager. E-mail: mariager.ok@city.dk - 9854 1701.

Instruktion:

Vil være tilgængelig på Mariager Fjord OK’s hjemmeside http://mariagerfjordok.dk/ 3 dage før stævnet. 

Startlister:

Startlister offentliggøres på http://mariagerfjordok.dk/ senest 2 dage før start.

Stævneledelse:

Stævneleder: Klaus Wolsing og Niels Jørgen Iversen, Mariager Fjord OK.

Stævnekontrol: Torben Jørgensen, Silkeborg OK.

Banelægger: Nicolai Zaar Nielsen, Mariager Fjord OK.

Banekontrol: Bjarne Hoffmann, OK Pan Århus.

Juryformand: Torben Jørgensen, Silkeborg OK. 

Yderligere oplysninger:

Klaus Wolsing, wolsing@webspeed.dk, tlf. 30953310 eller Niels Jørgen Iversen nji@mail.dk, tlf. 24445766.

Følgeløb:

Hvis der kommer tilstrækkeligt mange tilmeldinger, Løbet gennemføres
tilbydes der følgeløb med udgangspunkt i en del af skoven, hvor kun de længste af banerne kommer om natten. Det vil hovedsageligt blive på samme poster som om natten, men nu med skærme.

Start fra kl. 11 til 12 søndag d. 3. april.

Tilmelding ligeledes på O-service med angivelse af bane.