Prĉmier

Alle prĉmier i klubben uddeles som point

Se hvor mange prĉmie-points du har

Se hvad du kan veksle dem til