Instruktion Nytårsløbet 2019


Stævnecenter og omklædning/bad: 

Hadsund Roklub, Thygeslundvej 9, 9560 Hadsund

Parkering:

Ved roklubben

Afmærkning:

På Hobrovej i Hadsund - kort

Kontrolsystem:

SportIdent. Lejebrikker udleveres ved start

Nulstilling af brik, kortudlevering og start:

 

Alle løbere nulstiller deres SportIdentbrik inden start ved at placere den i enheden Clear enten på stævnepladsen eller senest ved start. 

Løberen er selv ansvarlig for nulstilling af egen brik.

Hver enkelt løber får personligt udleveret sit kort ved starten. Pga. gaflingsforløbene er der navn på kortene.

Bane 1-5: Starten er placeret 550 meter fra stævnepladsen.
Bane 6: Starten er placeret 200 meter fra stævnepladsen 

Samlet afgang til start kl. 10.50

Væske:

Der bliver ingen væskeposter. Væske ved stævnecentret efter aflæsning.

Baner:

 

Bane 1: 8.000 m svær 35 poster.

Bane 2: 6.450 m svær 31 poster.

Bane 3a-b: 5.010 m svær 26 poster.

Bane 4a-b: 3.610 m svær 20 poster.

Bane 5a-b: 4.480 m mellemsvær 27 poster.

Bane 6: 3.430 m 19 poster

Start:

 

Der er fælles start på alle baner:

Bane 1, bane 4a-4b, bane 5a-5b starter kl. 11.10.

Bane 2 og bane 3a-3b starter kl. 11.05.

Bane 6 starter kl. 11.00.

Mål:

Mål ved roklubben. Der er ikke afmærket fra sidstpost til mål. Orienter dig evt om målets placering før du går til start.

Kort:

Thygeslund & Linddale 1:7.500. Revideret december 2018, Ækvidistance 5 m.

Terræn:

Moderat til kraftig kupering. Vekslende gennemløbelighed. Kun få stier. Desuden et græsområde med spredt lav bevoksning

Postbeskrivelser:

Påtrykt på kortene. Ingen løse definitioner.

Løbsmetode:

Alle poster skal tages i den rigtige nummererede rækkefølge, som på en alm. orienteringsbane.

På bane 1, 2, 3a, 3b, 4a og 4b er banerne gaflede på forskellig måde. Det bevirker, at der er poster, der skal stemples mere end en gang.

Disse poster har således flere postnumre.

Uanset sløjfe-rækkefølgen vil alle løbere på hver bane løbe lige langt samt have besøgt posterne i ”samme” rækkefølge.

På bane 5 og 6 er der ikke gaflinger, men enkelte poster skal stemples mere end en gang.

Disse poster har således flere postnumre.

Resultater:

I stævnecentret samt på: www.mariagerfjordok.dk senest lørdag aften. Ingen præmier.

Forplejning:

Efter løbet/omklædning og et evt. varmt bad er der gratis kaffe samt øl og vand i roklubbens lokaler.
Ingen løbesko indendørs

Stævneleder

Carl Henrik Pedersen

Banelægger

Keld Østergaard, Mariager Fjord OK

  Banekontrol  Henrik Bach, Mariager Fjord OK

Dommer

Jørn Blom, Mariager Fjord OK

Stævnekontrolkontrol

Henrik Bach, Mariager Fjord OK