Instruktion Nytårsløbet 2017

Stævnecenter og omklædning/bad: 

Mariagerfjord Gymnasium Amerikavej 5, 9500 Hobro.

Parkering:

Ved gymnasiet.

Afmærkning:

På Mariagervej i Hobro

Kontrolsystem:

EMIT. Backup kort og lejebrik udleveres ved start

Nulstilling af brik, kortudlevering og start:

 

Alle løbere nulstiller deres Emit-brik i 0-enhed ved stævnepladsen. 

Løberen er selv ansvarlig for nulstilling af egen brik.

Hver enkelt løber får personligt udleveret sit kort ved starten. Pga. gaflingsforløbene er der navn på kortene.

Starten er på vej nordøst for gymnasiet

Væske:

Der bliver ingen væskeposter. Væske ved stævnecentret efter aflæsning.

Baner:

 

Bane 1: 7.920 m svær 40 poster.

Bane 2: 6.490 m svær 32 poster.

Bane 3a-b: 5.070 m svær 29 poster.

Bane 4a-b: 3.990 m svær 23 poster.

Bane 5a-b: 4.460 m mellemsvær 27 poster.

Bane 6: 3.520 m 22 poster

Start:

 

Der er fælles start på alle baner:

Bane 1 og bane 4a-4b starter kl. 11.00.

Bane 2 og bane 3a-3b starter kl. 11.05.

Bane 5a-b og bane 6 starter kl. 11.10.

Mål:

Mål ved post 100 i skoven og derfra er der en afmærket rute på ca. 30 m til gymnasiet for brikaflæsning.

Kort:

Hobro Østerskov 1:7.500. Revideret august 2017, Ækvidistance 5 m.

Terræn:

Let til stærkt kuperet ned mange kurver. Kulturskov med overvejende løvskov med god gennemløbelighed: Skoven gennemslkæres af et bredt bækområde. Godt udviklet sti- og vejnet.

Postbeskrivelser:

Påtrykt på kortene. Ingen løse definitioner.

Løbsmetode:

Alle poster skal tages i den rigtige nummererede rækkefølge, som på en alm. orienteringsbane.

På bane 1, 2, 3a, 3b, 4a og 4b er banerne gaflede på forskellig måde. Det bevirker, at der er poster, der skal stemples mere end en gang

Disse poster har således flere postnumre.

Uanset sløjfe-rækkefølgen vil alle løbere på hver bane løbe lige langt samt have besøgt posterne i ”samme” rækkefølge.

5a-b og 6 er alm. orienteringsbane uden ”gaflinger”.

Resultater:

I stævnecentret samt på: www.mariagerfjordok.dk senest lørdag aften. Ingen præmier.

Forplejning:

Efter løbet/omklædning og et varmt bad, serveres der varm biksemad i stævnecentret. Øl/vand kan købes

Stævneleder

Klaus Wolsing

Banelægger

Keld Østergaard 

  Banekontrol  Niels J. Iversen

Dommer

Henrik Bach, Mariager Fjord OK

Stævnekontrolkontrol

Jens S. Christensen, Mariager Fjord OK