1. post for bane 1 og 3                   Resultat       Bane 3 og 4 på folkevandringSamlingsposten for bane 4 - nr. 74