Instruktion Nytårsløbet 2017

Stævnecenter og omklædning/bad: 

Mariager Skole, Hjulhusvej 3, 9550 Mariager.
Stævnecenter på østsiden af gymnastiksal ved parkering.

Parkering:

Ved skolen. Kort

Afmærkning:

Fra Gl. Hobrovej og Fjordgade.

Kontrolsystem:

EMIT. Backup kort og lejebrik udleveres i stævnecentret.

Nulstilling af brik, kortudlevering og start:

 

Alle løbere nulstiller deres Emit-brik i 0-enhed ved stævnepladsen. Lejebrikker udleveres ved stævnepladsen.

Løberen er selv ansvarlig for nulstilling af egen brik.

Hver enkelt løber får personligt udleveret sit kort ved starten. Pga. gaflingsforløbene er der navn på kortene.

Samlet fællesløb mod start kl. 10.45. Der er ca. 0,9 km. Kommer du lidt sent, finder du det her

Væske:

Der bliver ingen væskeposter. Væske ved stævnecentret efter aflæsning.

Baner:

 

Bane 1: 7.900 m svær 35 poster.

Bane 2: 6.500 m svær 29 poster.

Bane 3a-b: 5.000 m svær 24 poster.

Bane 4a-b: 4.000 m svær 19 poster.

Bane 5a-b: 4.700 m mellemsvær 26 poster.

Bane 6: 3.400 m 17 poster

Start:

 

Der er fælles start på alle baner:

Bane 1 og 2 starter kl. 11.00.

Bane 3a-3b og bane 4a-4b starter kl. 11.05.

Bane 5a-b og bane 6 starter kl. 11.10.

Mål:

Mål på plads i Mariager og derfra er der en på kortet afmærket rute på ca. 500 m til skolen for brikaflæsning.

Kort:

Alstrup Krat Vest 1:7.500. Rettet 2016, Ækvidistance 5 m.

Terræn:

Alstrup Krat: Skov med blandet bevoksning. Jævnt til stærkt kuperet. Overvejende god gennemløbelighed. Veludviklet stinet. Mange detaljer.

Sidste del af løbet foregår i Munkholmanlægget.
Jævnt kuperet. Veludviklet stinet. Mange detaljer.

Postbeskrivelser:

Påtrykt på kortene. Ingen løse definitioner.

Løbsmetode:

Alle poster skal tages i den rigtige nummererede rækkefølge, som på en alm. orienteringsbane.

På bane 1, 2, 3a, 3b, 4a og 4b er banerne gaflede med BUTTERFLY- metoden, hvor der fra en fællespost udgår 2 sløjfer. Efter hver sløjfe skal fællesposten således klippes igen.

Fællesposten har således flere postnumre.

Uanset sløjfe-rækkefølgen vil alle løbere på hver bane løbe lige langt samt have besøgt posterne i ”samme” rækkefølge.

5a-b og 6 er alm. orienteringsbane uden ”gaflinger”.

Resultater:

I stævnecentret samt på: www.mariagerfjordok.dk senest lørdag aften. Ingen præmier.

Forplejning:

Efter løbet/omklædning og et varmt bad, serveres der varm biksemad i stævnecentret. Øl/vand kan købes

Stævneledelse:

Klaus Wolsing

Banelægning:

Keld Østergaard

Dommer

Henrik Bach, Mariager Fjord OK

Bane- og stævnekontrolkontrol

Jens S. Christensen, Mariager Fjord OK