Tilmelding

Lad være med at tilmelde dig mere end en gang.
Skal der ske rettelser - kontakt
mariager.ok@city.dk

       
 

 

  Holdtilmelding

Mindst 5 deltagere

Ved tilmelding af hold på mindst 5 personer senest
26. april
vil startnumrene blive tilsendt til tilmelderen via post, så I har numrene senest to dage før løbet. - hvis I har ønsket det..........
 

Ved tilmelding af færre end 5 personer bruges tilmeldingsknappen øverst.

 
  Ved problemer med tilmeldingen kontakt mariager.ok@city.dk

Startafgiften indbetales på 9323 0005214092 eller på
Mobile Pay 2973 4806
straks efter tilmeldingen.
Skriv dit navn i "Besked til modtageren".
Du skal ikke skrive  "Kvindeløb"

> 14 år: 100 kr.
0-14 år:  75 kr.
  

 
 
   

 

 g