Generalforsamling
Tirsdag d.22. januar afholdt Mariager Fjord Orienteringsklub sin årlige
generalforsamling i Mariagerhallen, hvor 17 klubmedlemmer var mødt op for at
høre om det forløbne år.

Formand Niels Jørgen Iversen kunne endnu engang berette om et forrygende
godt år.

Han berettede bl.a. om klubbens mange stævner: Hele fire O-løbsstævner blev
det til: Nytårsløbet i starten af januar i Mariager, B-løbet i august i
Alstrup Krat, NJ-Natløbet i september i Hobro Østerskov og Efterårsstafetten
i oktober i Rold Vælderskov, alle med god tilslutning fra nær og fjern.

Ligeså klubbens tre motionsløb fik roser med på vejen: Beauté Pacifique
Kvindeløb i Hadsund i maj med rekorddeltagelse på hele 1.250 løbere.
Mariagerløbet i juni med 286 deltagere, hvilket ligeledes var ny rekord.
Hadsundløbet i september med 682 løbere, hvilket var højeste antal i seks år
siden rekordåret i 2012 med 879 deltagere.

Klubben var også at finde blandt arrangørerne af det landsdækkende
arrangement "Find vej i....", og her deltog 25 løbere i klubbens
arrangementet, der blev afholdt i Linddale i Hadsund.

Ligeså stod klubben som arrangør af hele otte kurser for begyndere, hvor nye
O-løbere kunne prøve sig af i O-løbets finurligheder gennem hele foråret.
Hertil kom en lang række almindelige træningsløb i samarbejde med Randers OK
og Rold Skov OK, og her stod klubben selv for 10 træningsløb fordelt på otte
forskellige skovområde.

Af individuelle resultater blev det til flere medaljer ved både DM, JFM og
Nordjyske Mesterskaber. Eneste malurt i bægeret var nok klubbens nedrykning
fra 2. til 3. division, hvilket klubben her i det nye år vil forsøge at
rette op på.

Klubbens medlemmer har også deltaget i en række fælles ture, bl.a. ved
Påskeløbene, et 3-dages internationalt O-løb altid i Danmark. Også klubbens
efterårstur til Sverige var velbesøgt, ligesom ved klubbens traditionsrige
klubfest i efteråret, denne gang afholdt i Mariagerhallen.

Klubbens motionsløbere, Mariagerløberne mødes hver tirsdag og torsdag ved
Mariagerhallen til fælles løbetræning, og dertil kommer en stor deltagelse i
en lang række af små som store motionsløb rundt i hele Danmark.

Klubbens kasserer, Keld Østergaard kunne ligeledes aflægge et flot regnskab.
Det bærer endnu engang præg af medlemmernes store aktivitetsniveau; både når
det gælder deltagelse i fremmede stævner, og så sandelig i afholdelse af
egne stævner.

På valg var kasserer Keld Østergaard, der blev genvalgt. Ligeså var tre
bestyrelsesmedlemmer på valg: Jens Christensen, Klaus Wolsing og Henrik
Bach, også de modtog genvalg.

Her i det nye år er klubben allerede godt startet med sit traditionsrige
Nytårsløb, der blev afholdt d.5. januar med 96 deltagere i Thygeslund og
Linddale ved Hadsund. Efteråret byder på to O-løbsstævner, henholdsvis
NJ-Natløb og Efterårsstafetten.

Også klubbens tre store motionsløb er langt henne i planlægningen, hvor
Beauté Pacifique Kvindeløb i Hadsund løber af stablen d.2.maj, Mariagerløbet
d.13. juni og Hadsundløbet d.5. september.