Indvielse af SI-udstyr


Lørdag d.21. april afholdt Mariager Fjord Orienteringsklub et trænings-O-løb i Hobro Østerskov, og her fik klubben overrakt en stor gavecheck fra Sparekassen Hobro Fonden.

Det store beløb er allerede omsat til et helt nyt tidtagningsudstyr, kaldet SportIdent samt ny software til løbsstyringen mv.

Selve SportIdent består af nye postenheder med indbyggede aflæsere, samt personlige SportIdent løbebrikker. Derved får den enkelte O-løber et elektronisk bevis på, at posterne er passeret korrekt.

Udstyret består i øvrigt af både clearings-, start- og målenheder, samt efter mål en elektronisk aflæserenhed, der ligeledes udskriver den enkelte løbers samlede tid på banen og de enkelte stræktider mellem posterne.

Med ved overrækkelsen var klubbens kasserer Keld Østergaard og banelægger Jens Christensen, og sammen med klubbens O-løbere nød de i fulde drag, at klubbens nu i mange år er fremtidssikret med det nye udstyr, som samlet har kostet 80.000 kr, hvoraf de 40.000 kr. var en donation af Sparekassen Hobro Fonden.