Generalforsamling

Der er netop afholdt generalforsamling i Mariager Fjord OK, og i alt 15 klubmedlemmer deltog deri.

 

Klubbens formand Niels Jørgen Iversen kunne berette om endnu et begivenhedsrigt år i klubben:

I det forgangne år havde klubben arrangeret tre orienteringsløb: Nytårsløbet med 119 deltagere i jan., NJ-Natløbet med 52 deltagere i sep. og Efterårsstafetten med 81 deltagere i nov.

Dertil kom de tre traditionsrige motionsløb: Beauté Pacifique Kvindeløb i Hadsund i maj med 1.089 deltagere, Mariagerløbet i juni med 225 deltagere og Hadsundløbet i sep. med 268 deltagere.

Dermed ligger klubben stadig godt med, hvad angår stævnearrangementer.

Ligeså har klubbens egne løbere deltaget i en mængde stævner i både ind- og udland.

Klubbens løbere formåede ligeledes at rykke klubben op i 2. Division igen, og således blev det blot et enkelt år i 3. division.

Klubbens godt 40 motionsløbere, Mariagerløberne træner fast hver tirsdag og torsdag, og sædvanligvis er der omkring 30 løbere, der deltager heri. Også løberne herfra har deltaget i såvel lokale som nationale og internationale motionsløb, og både ½ - og hel Marathon.

Klubbens samlede medlemstal ligger stabilt omkring de 140, fordelt med knap 100 O-løbere og ca. 40 motionsløbere.

De forskellige udvalg aflagde ligeledes beretninger, hvor stort og småt fra det forgangne år ivrigt blev drøftet.

Uden skove - ingen sport, og uden kort heller ingen sport. Sådan kunne en beretning fra klubbens tidligere formand, Jørn Blom have lydt. Det blev dog ikke tilfældet, idet hele syv skovområder var blevet tegnet og revideret i det forgangne år. Her i det nye år vil seks andre områder komme under kyndig behandling, således klubbens mange skovområder er så nytegnede som muligt. Udover Jørn Blom råder klubben over 4-5 andre klubmedlemmer, der reviderer og tegner kort, så denne vigtige del er i gode hænder.

Det nye år medbringer ligeledes en masse arrangementer, og således står klubben for hele fire O-løbsstævner: Nytårsløb i Thygeslund (er afholdt d.3-1 med rekorddeltagelse på 130 løbere), DM-Nat d.2. april i Hou Skoven, NJ-Nat sep. og Efterårsstafetten i oktober. Højdepunktet bliver dog d. 2. april, da klubben her arrangerer DM-Nat, hvor hele den danske elite kommer til området. Udfordringen for løberne bliver den kuperede Hou skov mellem Mariager og Assens, og det bliver netop Assens, der bliver omdrejningspunktet, idet der bliver stævnecenter og målpassage i/ved Assens hallen.

Også de tre ovennævnte motionsløb er på tegnebrættet, med Beauté Pacifique Kvindeløb i Hadsund d.12. maj, Mariagerløbet d.9. juni og Hadsundløbet d.1. september.  

Dertil arrangeres der i lighed med sidste år en lang række træningsløb i de lokale skovområder, ligesom et godt samarbejde med naboklubben Randers OK fortsætter, hvor man besøger hinandens træningsløb, og derved får et dobbelt udbud af disse.

I lighed med tidligere år deltager klubben også i det landsdækkende ”Find vej i…”, og i år vi det blive afholdt lørdag d.30. april i Mosely syd for Mariager. Her håber klubben, at mange interesserede vil komme og deltage, hvor der absolut ingen krav er om forhåndskendskab til O-sporten, blot skal man have lyst til komme ud i naturen med et kort i hånden.  

Klubbens kasserer, Keld Østergaard kunne endnu engang aflægge et tilfredsstillende regnskab, der viser den store aktivitet i klubben; både en klub som arrangør af de mange stævner, men i lige så høj grad en klub med meget aktive løbere på både O-løbs- og motionsfronten.

På valg var Formand Niels Jørgen Iversen, næstformand Erik B. Nielsen og bestyrelsesmedlemmerne Søren Skovrider og Jens Chr. Dalgaard, og alle blev genvalgt. Dertil kom et bestyrelsesmedlem fra Mariagerløberne, Leo Poulsen, der ligeledes blev genvalgt. Den øvrige bestyrelse udgøres af kasserer Keld Østergaard og bestyrelsesmedlemmerne Henrik Bach, Jens Søgaard Christensen og Klaus Wolsing.

Efter generalforsamlingen var der hyggesnak over en kop kaffe.