Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag d. 21. januar 2020 kl. 19.00 i Mariagerhallens cafeteria.

 

 

                      Formand       (lige år) (NJ Iversen villig til genvalg)

                      Kasserer        (ulige år)

                      3 bestyrelsesmedlemmer     (lige år) (Erik Nielsen og Jens Chr. Dalgaard villige til genvalg) (Søren Skovrider ikke villig til genvalg)

                      3 bestyrelsesmedlem          (ulige år)

                      1 bestyrelsesmedlem valgt af Mariagerløberne (Udpeges blandt disse)

                      Øvrige valg, som alle er 1-årige:

                      1 revisor

                      1 revisorsuppleant

 

  Eventuelt