Sport-Ident      

Den normale pris for leje af brik ved et løb er 15 kr., som tilfalder den arrangerende klub.
Dette beløb kan nu spares - eller i det mindste formindskes - især for de, der løber mange løb pr. år.

Sport-Ident bruges af alle andre klubber end Vendelboerne, Aalborg, Nordvest og Viborg

Desuden bruger de fleste udenlandske etapeløb Sport-Ident (O-ringen, Italiensk 5-dages, Fransk 5-dages, Slovenien). 

Der er ikke garanti på Sport-Ident-brikken - men den skulle holde evigt!!!!!

Medlemmer, der stiller op for Mariager Fjord OK, kan købe eller leje disse brikker 


Lejepris for et år: 40 kr.

Købspris 350 kr.