Bestyrelsen

N.J. Iversen, Formand, Fortunaparken 112, 1TV, Hobro, 2444 5766

Erik B. Nielsen, Næstformand, Klostergade 12, Mariager, 5056 8865

Keld Østergaard, Kasserer, Klostergade 32, Mariager, 2753 5134

Jørgen Østergaard, Tusindfryddalen 15, Randers, 2515 8203

Jørn Blom, Havndalvej 2, Mariager, 2785 1711

Jens Christensen, Digtervænget 135, Mariager,96680033

Jens Chr. Dalgaard, Sønderholt 18, Hadsund,9857 1573

Henrik Bach, Digtervænget 77, Mariager,9854 2627

Udvalg

Kort & skovudvalg: Jørn Blom

Arrangementsudvalg. Bestyrelsen

Materielforvalter. Erik B. Nielsen

Træningsudvalg. Jens Christensen

Løbstilmelding, webmaster. Keld Østergaard

Tøjudvalg: Arne Pedersen

Sponsorudvalg: Jens Chr. Dalgaard

 

Klubhus

Mariagerhallen, Gl. Hobrovej 1

Bestyrelsen holder møde den første tirsdag i hver måned (undtaget juli) i klublokalerne i Mariagerhallen kl. 19.00

Møderne er åbne for alle klubbens medlemmer. 

Du er meget velkommen - meget velkommen - og der er kaffe.... og the.