Klubbens organisation

N.J. Iversen Formand Fortunaparken 112, 1TV, Hobro 2444 5766
Erik B. Nielsen Næstformand Vejrmøllegården 22, Mariager 9854 1801
Keld Østergaard Kasserer  Klostergade 32, Mariager
2753 5134
Anni  Andersen
Mariagerløberne Kirkebakken 2, Mariager

Jørgen Østergaard Østergade 14B, Ø. Tørslev, 8983 Gjerlev J 2515 8203
Jørn Blom
Møllevænget 10, 9550 Mariager 2810 1147
Jens Christensen Digtervænget 135, Mariager 9668 0033
Jens Chr. Dalgaard Sønderholt 18, Hadsund 9857 1573
Henrik Bach
Digtervænget 77, Mariager
9854 2627

 


 

Udvalg
Kort & skovudvalg Jørn Blom
Arrangementsudvalg Bestyrelsen
Materielforvalter Erik B. Nielsen
Ungdomskontakt
Træningsudvalg Jens Christensen
Løbstilmelding, webmaster Keld Østergaard
Tøjudvalg Arne Pedersen

 

Klubhus Mariagerhallen, Gl. Hobrovej 1

Bestyrelsen holder møde den første tirsdag i hver måned (undtaget juli) i klublokalerne i Mariagerhallen kl. 19.00

Møderne er åbne for alle klubbens medlemmer. 

Du er meget velkommen - meget velkommen - og der er kaffe.... og the.