Instruktion Nytårsløbet 2022

Stævnecenter og omklædning/bad: 

Mariager Fjord Gymnasium, Amerikavej 5, 9500 Hobro

Tag hensyn til hinanden.

Parkering:

På  P-pladserne ved gymnasiet

Afmærkning:

På Mariagervej i Hobro

Kontrolsystem:

SportIdent. Lejebrikker udleveres i stævnecenteret ved tidtagningen

Nulstilling af brik, kortudlevering og start:

 

Alle løbere nulstiller deres SportIdent-brik inden start ved at placere den i enheden Clear på stævnepladsen. 

Løberen er selv ansvarlig for nulstilling af egen brik.

Hver enkelt løber får personligt udleveret sit kort ved starten. Pga. gaflingsforløbene er der navn på kortene.

Efter signalet til start er givet, er der 123 meter fremløb til startenhed, som alle skal stemple.

Væske:

Der er ingen væskeposter. 

Der er ikke væske ved mål. Medbring selv

Baner:

 

Bane 1: 8.000 m svær 30 poster. kortvend)

Bane 2: 6.500 m svær 28 poster. (kortvend)

Bane 3a-b: 5.090 m svær 27 poster. (kortvend)

Bane 4a-b: 3.540 m svær 18 poster.

Bane 5a-b: 4.500 m mellemsvær 27 poster.

Bane 6: 3.400 m 19 poster

Start:

 

Bane 1 starter kl.11.00

De øvrige klasser starter derefter så hurtigt som muligt i nummerisk rækkefølge

Når den samlede start er afviklet, for de, der ønsker dette, er der fri start indtil 11.45

Mål:

Der er ikke afmærket fra sidstepost til mål.

Orienter dig evt. om målets placering før du går til start.

Kort:

Hobro Østerskov 1:7.500. Revideret august 2021, Ækvidistance 5 m.

Terræn:

Moderat til kraftig kupering. Vekslende gennemløbelighed. Veludviklet stinet. 

Stormen 1. december har væltet en del træer. Disse er ikke alle markeret på kortet.

Postbeskrivelser:

Påtrykt på kortene. Ingen løse definitioner.

 

Løbsmetode:

Alle poster skal tages i den rigtige nummererede rækkefølge, som på en alm. orienteringsbane.

På bane 1, 2, 3a, 3b, 4a og 4b er banerne gaflede på forskellig måde. Det bevirker, at der er poster, der skal stemples mere end en gang.
 
Disse poster har således flere postnumre.

Uanset sløjfe-rækkefølgen vil alle løbere på hver bane løbe lige langt samt have besøgt posterne i ”samme” rækkefølge.

På bane 5 og 6 er der ikke gaflinger.

Resultater:

www.mariagerfjordok.dk senest lørdag aften. Ingen præmier.

Forplejning:

Efter løbet/omklædning og et evt. varmt bad er der gratis øl og vand
Ingen løbesko indendørs

Stævneleder

Carl Henrik Pedersen

Banelægger

Keld Østergaard, Mariager Fjord OK

  Banekontrol

  Henrik Bach, Mariager Fjord OK

Dommer

Jens S. Christensen, Mariager Fjord OK

Stævnekontrolkontrol

Jørgen Østergaard, Mariager Fjord OK