Instruktion Nytårsløbet 2020

Stævnecenter og omklædning/bad: 

Mariager Skoles gymnastiksale, Hjulhusvej 3, 9550 Mariager

Parkering:

På skolens P-plads

Afmærkning:

På Gl. Hobrovej i Mariager - kort

Kontrolsystem:

SportIdent. Lejebrikker udleveres i stævnecenteret ved tidtagningen

Nulstilling af brik, kortudlevering og start:

 

Alle løbere nulstiller deres SportIdent-brik inden start ved at placere den i enheden Clear enten på stævnepladsen eller senest ved start. 
Løberen er selv ansvarlig for nulstilling af egen brik.

Hver enkelt løber får personligt udleveret sit kort ved starten. Pga. gaflingsforløbene er der navn på kortene.

Starten er placeret 800 meter fra stævnecenteret.
Samlet afgang til start kl. 10.40

Væske:

Der er ingen væskeposter. Væske ved stævnecentret efter aflæsning.

Baner:

 

Bane 1: 8.070 m svær 32 poster. (dobbelt kortvend)

Bane 2: 6.650 m svær 30 poster. (dobbelt kortvend)

Bane 3a-b: 5.120 m svær 23 poster. (kortvend)

Bane 4a-b: 3.710 m svær 16 poster.

Bane 5a-b: 4.530 m mellemsvær 22 poster.

Bane 6: 3.700 m 19 poster

Start:

 

Der er fællesstart på alle baner:
Bane 1 og bane 4a-4b starter kl. 11.00.
Øvrige starter kl. 11.05.

Mål:

Mål på modsatte side af Hjulhusvej lige overfor skolen.

Der er ikke afmærket fra sidstepost til mål.

Orienter dig evt. om målets placering før du går til start.

Efter målposten er ”klippet” stopper tiden, og man går over vejen til stævnecenteret for aflæsning.

Kort:

Mariager by og byskove 1:7.500. Revideret december 2019, Ækvidistance 5 m.

Terræn:

Moderat til kraftig kupering. Vekslende gennemløbelighed. Veludviklet stinet.

Postbeskrivelser:

Påtrykt på kortene. Ingen løse definitioner.

 

Løbsmetode:

Alle poster skal tages i den rigtige nummererede rækkefølge, som på en alm. orienteringsbane.

På bane 1, 2, 3a, 3b, 4a og 4b er banerne gaflede på forskellig måde. Det bevirker, at der er poster, der skal stemples mere end en gang.
 
Disse poster har således flere postnumre.

Uanset sløjfe-rækkefølgen vil alle løbere på hver bane løbe lige langt samt have besøgt posterne i ”samme” rækkefølge.

På bane 5 og 6 er der ikke gaflinger.

Pas på ved passage af større veje samt jernbanen

Resultater:

I stævnecentret samt på: www.mariagerfjordok.dk senest lørdag aften. Ingen præmier.

Forplejning:

Efter løbet/omklædning og et evt. varmt bad er der gratis øl og vand samt et stykke pålægskagemand i gymnastiksalen.
Ingen løbesko indendørs

Stævneleder

Carl Henrik Pedersen

Banelægger

Keld Østergaard, Mariager Fjord OK

  Banekontrol

  Henrik Bach, Mariager Fjord OK

Dommer

Jens S. Christensen, Mariager Fjord OK

Stævnekontrolkontrol

Henrik Bach, Mariager Fjord OK