Tilskud stævner

Klubben betaler 50% af startafgiften ved alle åbne løb i Nordkredsen
samt ved alle DM-er, JF-mesterskabe, Påskeløb og Midgaardsormen i de andre kredse.

For løbere under 21 år er tilskuddet 100%.

Ved de løb, hvor vi deltager i divisionsturneringen, er tilskuddet 100% for alle.

Stiller man af den ene eller anden grund ikke op ved et tilmeldt stævne, bortfalder tilskuddet.

Det maksimale tilskud/løber/år er 1.000 kr.