Kørselsgodtgørelse

Klubben yder kørselsgodtgørelse ved deltagelse i åbne løb i Nordkredsen, samt følgende løb i andre kredse:
Alle DM-arrangementer, JF-mesterskaber, Midgaardsormen og Påskeløb.

Godtgørelsen er 20 øre/km/medlem der stiller op for Mariager Fjord OK.

Desuden ydes et bro/færgetilskud på 60 kr. pr. løber

Beløbet kreditteres chaufførens løbskonto.

Godtgørelsen beregnes fra Mariager uanset, hvor, man starter fra. Dog kan beløbet bortfalde, hvis man bor urimeligt tæt på stævnepladsen.

Det er chaufførens ansvar at  udfylde følgende formular efter kørslen. Sker dette ikke tildeles kørslen de deltagende løbere.

Det er unødvendigt at sende formularen, hvis passagerene kun er ægtefælle eller hjemmeboende børn.