Klubblad

Et klubblad i fysisk form har vi ikke.
Til gengæld har vi en stor samling af artikler fra medlemmer, der har delagtiggjort os andre i deres oplevelser.
Skulle du får lyst til at levere et indlæg, så send det blot i Word til mariager.ok@city.dk og vedhæft eventuelle fotos.

Sammen med Klubbladet er en samling af de indlæg, der er skrevet om os i områdets aviser