Skemaer til indberetning af udgifter:

Vær opmærksom på, at send-knapperne kun sender det, der er skrevet i samme farve boks.
 

Kørsel til åbne løb.
Det er kun nødvendigt at indsende formularen, hvis man har passagerer med, der ikke har samme adresse som en selv.
Uden indberetning får deltagerne i løbet automatisk pengene.
Skemaet skal indsendes senest 14 dage efter løbet.
Der udbetales 0,20 kr. pr. km/person
Løbets navn:
Chauffør:
Passagerer:
Kommentar:
   
 
Kørsel til stævner arrangeret af Mariager Fjord OK, hvor man har fungeret som hjælper.
Skemaet skal indsendes senest 14 dage efter stævnet.
Der udbetales 1,50 kr./km ved samkørsel - ellers 1,00 kr.
Stævnets navn:
Chauffør:
Passagerer:
Antal km:
Kommentar:
   
 
Kørsel til kurser, møder - eksterne og interne, banelægger ved træningsløb etc.
Skemaet skal indsendes senest 14 dage efter aktivitetens ophør.
Der udbetales 1,50 kr. ved samkørsel (om muligt) - ellers 1,00 kr.
Kørslens formål:
Chauffør:
Passagerer:
Antal km:
Kommentar:
   
 
Dækning af udgifter man har betalt for klubben.
I forbindelse med stævner skal skemaet indsendes senest 14 dage efter stævnet.
Hvis muligt afleveres bilag til kassereren ved lejlighed.
Navn:
Emne:
Beløb:
Evt. bankkonto
Kommentar: