Indberetning af udgifter
Kørsel åbne løb
Kørsel  til stævner, hvor man har været frivillig
Kørsel til kurser, møder, banelæggere ved træningsløb m.m.
Dækning af udgifter man har haft for klubben