MARIAGER  FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde         

Mandag d. 7. oktober kl. 19.30. 2013

                    

 

Afbud: Leo Poulsen, CP

Brød: Jens S. Christensen

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

dagsorden.

 

Godkendt

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

 • Kort- og skov.          
 • T-løb.                      
 • Begynder- og ungdom.
 • Motionsløb.
 • Kommende arrangementer

 fra Funktioner:                  

 • Materiel.
 • Klubtøj.
 • Løbstilmelder.
 • Webmaster.
 • PR.
 • Sponsor.
 • Mariagerløberne.
 • IT.
 • Klubture.  
 • Kassereren.   

 

 

Uhrehøj/Myrhøj OK.

19. oktober Rold skov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vagn, Arne og Helge rekognoserer kortet. Til gengæld får vi kortet gratis.

Per Korsbæk kontakter skovejerne.

 

Træningsløbet d. 19. oktober er i støbeskeen ved Elisabeth. Viborg afholder klubmesterskab.

 

20 deltagere ved træningsløbet i Hobro.

 

Pænt overskud ved Hadsundløbet.

 

Låsene bliver skiftet i døren ind til klublokalet.

 

3.

Efterårsstafetten +

Klubfesten.

Status.

NJ er banelægger. Stævneplads bliver i indhegningen.

Skal præmierne opgraderes. Rødvin til 1.-2. pladsen.

 

Tilmeldingerne vælter ind til festen.

 

4.

Nyt klubtøj.

Gennemgang af prøverne. Bestilling ?

De prøver vi har set var alt for små til de fleste af vore medlemmer. KØ retter henvendelse til Jonas.

 

5.

NJ-nat i Alstrup.

Evaluering.

Løberne var godt tilfredse. Det var personalet også.

 

6.

Åbne løb 2014

Nytårsløb, Alstrup Krat, Mariager by. OK

NJ-stafet, Hobro Østerskov. OK

B-løb, Uhrehøj/Myrhøj. OK

NJ-nat 2, Hanehøj eller Hou ?

Efterårsstafetten, Hørby ?

Videre behandling af terminslisten.

Nytårsløb 5. januar.

BL: NJ Iversen

 

Nordjysk stafet 29. maj SL: Blom BL: KØ BK: EN

Uhrehøj 31.aug. BL: HP BK: NJ Iversen

Mariagerløberne opfordres til at påtage sig kiosk og børne P.

SL: ???

 

Nat 24. september

SL: HB Skov:  Hanehøj

BL/BK: Forslag Ole og Bettina

 

E-stafet: BL Skov:  Hørby

 

7.

Divisionsløb.

Status.

Vi blev nr. 3 i 2. division.

I 2014  skal vi møde Århus 1900, Herning og Viborg.

8.

Dato for Generalforsamlingen

Fastsættelse.

Tirsdag d. 21. januar kl. 19.30.

9.

Ny formand.

Opslag ?

Forskellige emner drøftedes. Tages op igen på næste møde.

10.

Evt.

 

JCD deltager i fyraftensmøde på Hadsund Skole vedrørende foreningers deltagelse i understøttende undervisning.

 

Næste bestyrelsesmøde mandag d. 11. november 2013,  kl. 19.30.

Punkter: Efterårsstafetten,  Find vej i.., T-løb for 2014, Åbne løb i 2014 og 2015, formandsvalg, julefrokost + ?                                           

Afbud: