Referat af FU-møde d. 2. Oktober 2001.

 1. Godkendelse af referat.
 2. Godkendt.

 3. Eftersnak: DM, NJM-nat.
 4. Turen til DM var god – men det var træls vejr!
  NJM-nat gik godt – på nær en enkelt misser. Beregning i Eriks bil fungerede godt.

 5. Divisionsmatch
 6. Huske 3 telte, så der er plads til alle.

 7. Modtagne skrivelser:
 8. VM2007: Vi har modtaget kopi af ansøgning om VM2007, mærkelig formulering: 5 + 3 klubber er gået sammen.
  Talentmiljø: Bliver nedlagt i den nuværende form, i stedet kommer der evt. et kraftcenter i Ålborg.

 9. Efterårsstafetten.
 10. Hegn omkring stævneplads, ok på dagen iflg. Skovfoged.
  Kort, plastlommer haves. Der mangler p.t. hjælper på dagen.
  Blom kontakter Bo på Urtekram vedr. præmier + køber Haribo på tilbud.
  Startpistol affyres af Arne eller Ole.
  Parkering på gårdspladsen samt langs avlsbygningerne.

 11. Resterende løb.
 12. Træningsløb 3. November i Ålum, startsted ?
  NJM-dag i Kollerup d. 28. Oktober,
  Kaninløb i Ålbæk 11. November,
  DM-nat på Als.

 13. Klubfest.
 14. 20. oktober efter Efterårsstafetten, fællesspisning i klublokalet kl. 18.30.
  Blom bestiller lokalet til d. 20/10 + til generalforsamlingen.
  Rødvin leveres af "rig onkel".

 15. Nye kort.
 16. Katbjerg Odde tegnes af Arne Pedersen.
  Ravnborg, Clemme afleverer de sidste ansøgninger og bliver kontakt person.
  Tegnes af Blom, Arne og N-J.

 17. PR. kampagne 2002.
 18. Vi laver en mindre kampagne og styrker i stedet begyndertræning for eksisterende medlemmer. Sætter annonce med datoer i avisen.

 19. Fremtidige løb.
 20. 2002: Mariagerløbet, afdeling af Park-Tour.
  Langdistance: Nej.
  B-løb i Ravnborg i 2003 – såfremt skov og kort er klar.
  2005: Evt. jysk 3-dages – vi arbejder videre på det. Enten 1. Eller 2. Weekend i skolernes sommerferie. Skove: V. Thorup, Bulbjerg med samme stævneplads.

 21. Medlemsnyt & økonomi.
 22. 101 medlemmer – økonomi ok. Vi regner med et korttegningstilskud.
  Side i klubbladet med hvad klubben yder tilskud til: tøj, kørsel m.m. så alle kender reglerne.
  FU-beslutning: fra 2002 ydes der fremover kørselstilskud til løb i nordkredsen, derudover til Jysk/fynsk mesterskab, Midgaardsorm, Påskeløb, DM’er, Dansk 3-dages.

   

 23. Evt.

Næste møde mandag d. 5. November: nyt navn til klubbladet, generalforsamling den 26. November, terminsliste for 2002 m.m.