Referat af FU-møde d. 2. februar 2004

Referat fra sidste møde i januar.     

  Godkendt
Oprydning og status over materiel m.m.m.
 Arne Petersen har meldt sig som tøj og præmie-mand
   Kort til ophængning i klublokale: Mariager by øst/vest, Mariager Vesterskov og Mosely
Møder
 Orientering om NOU-mødet ved JB
 Orientering om Nordkredsens repræsentantskabsmøde ved NJI
   DOF`s repræsentantskabsmøde den 29. februar ved Vejle: Jørn deltager
     Skovmøde mellem skovejere og O-klubber omkring Rold Skov, den 03 marts på Kulturstationen i Skørping kl. 19.30
     JB, KØ og NJI deltager 
Nyåbnet mulighed for 1. træningsløb pr.  år i hver af følgende skove: 
 
Trinderup Krat, Nonneholt og Apotekerskoven.
 Erik undersøger videre
 Evt. ændres træningsløb d. 12.8 til Trinderup Krat
Klubbens træningsløb og afvikling 2004. Banelæggere og tilladelser ?
 14. februar i Alstrup Krat/Henrik Bach   - OK
 28. februar i Mariager Vesterskov/Søren og Jonas Munthe   -OK, påmindes
 06. marts på Katbjerg Odde/Jan Levring og Erik Nielsen    - Erik spørger Morten. (OK)
 15. maj I Rold Nørreskov - Overtages af Rold Skov OK
 18. september i Rold Vælderskov/Niels Jørgen og Elizabeth m.fl.
Klubbens åbne løb og afvikling 2004. Funktionsledere ?
 Park Tour: JB er stævneleder. Evt.ændring af stævneplads til marken nord for Digtervænget. Erik undersøger toiletter, 
 Afmærkning fra rundkørsel
Klubblad og kalender
 Blad er i trykken og kalender er på vej
Status over Midgaardsormen
 Kort og baner er i gang. Indbydelse i april/maj
Medlemmer og økonomi
 Ikke så stor stigning på klubafgift til DOF som forventet. Afgøres 1. marts
   Arne P og Ansa har vist interesse i at deltage i rekruteringsudvalget. De to indkaldes til næste FU-møde
Evt
 Næste møde mandag d. 01. marts kl. 19.00
 Punkter: træningsløb 2004, klubblad, Midgaardsormen, udvalg………………..
  
JB bestiller 10 eks. af hæfte om postbeskrivelser
    
ERIK: Husk Tommestok………

Tinne Randrup-Thomsen