Referat af FU-møde d. 6. november 2001.

Godkendelse af referat fra sidste møde.

  Godkendt

Eftersnak om Efterårsstafetten og divisionsløbet.

  Klubben har modtaget megen ros for efterårsstafetten, bl.a. mail fra Viborg.
  Der deltog 49 hold og 13 lette baner – vi skal overveje max. deltagere næste år. 
  Samt evt. at lave toiletter.

  Divisionsløbet: Lette baner og langsom resultatservice.

Modtagne skrivelser:

  Mail fra Pia Gade, Viborg med ros til efterårsstafet arrangementet.

  DOF/K.K. Terkelsen:
  2 elitecentre etableres i Århus og Farum.
  2-4 Kraftcentre etableres rundt i landet.
  4-5 Talentkraftcentre etableres, bl.a. Esbjerg og Ålborg, kræver min. 20 "talenter", fast træner og ugentlige træningssamlinger.

  Terminsliste 2002: Vi skal have divisionsmatcher i Stagsrode 10. marts og Rold Nørreskov 6. oktober.

  Der afholdes eftersnak i Nordkredsen 10.11.2001. NJ deltager.

Korttegning:

  Katbjerg Odde færdigtegnes og er klar til brug i år 2002.

  Der er indkommet tilladelse til afholdelse af 1 åbent løb og 2 træningsløb i Ravnborg skov pr. år. 
  JB sender korttegningsansøgning og ansøgning om fotogrammetri inden 1. december. 
  NJ, Arne Pedersen og JB bliver rekognoscører på skoven. 
  Klar til B-løb i august år 2003 (evt. jysk/fynsk).

Terminsliste for træningsløb m.m. år 2002

  Vi laver 15 træningsløb næste år. 
  Personer er sat på de enkelte løb, men der kan byttes indbyrdes.
  Det gulepandebånd kræver næste år min. 900 point.

Nyt navn til klubbladet.

  Vinderen modtager en flaske rød vin på generalforsamlingen. 
  KØ sender opfordring på mail til at sende forslag til det nye navn.
  Blom sender forslagene til FU når frister er udløbet

Forespørgsel fra Mariagers Forenede Sportsklubber om OK/Trim vil stille
repræsentant til det fælles klubhus udvalg, da vi er den største bruger.

  Jan Levring og Lars Jensen er spurgt.

Ungdomstræner/udvalg. Udgifter.

  Mette Byskov har vist interesse for at lave ungdomstræning for os. Hun vil gerne have kørselsudgifter dækket.

Generalforsamling mandag d. 26. November kl. 19.30 i klubhuset.

Blom bestiller 3 Othello + 1 fløde lagkage + småkager + kaffe.
Erik kommer med øl & vand.
Blom sørger for t-shirts.
KØ sørger for pandebånd, pokaler m.m.
Munthe viser Dias-show.
Punkter på dagsordnen: 
Aflæggelse af regnskab, 
Trim, 
Kort & skovudvalg, 
arrangementsudvalg, 
materiel, 
ungdomskontakt, 
løbstilmelding, 
bladredaktør, 
EDB-internet, 
ungdomstræning.

NJ Iversen, Bettina Gjedde og Ole Jensen er på valg – de er villige til genvalg ,men vi skal opfordre andre til at melde sig vis de har lyst. Såfremt der er flere, laves afstemning.

Medlemsnyt & økonomi.

OK.

Evt.

Juleløb i Linddale 1. december.
Klubben opfordres til at lave C-kursus næste år.

Næste FU-møde mand d. 3. december kl. 19.30.

Dagsorden bl.a. PR. kampagne for 2002, ungdomstræning og begyndertræning, konstituering af FU, klubblad, funktionsledere til klubbens åbne løb i 2002.