Referat af FU-møde d. 5.3-2001.

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
 2. Godkendt.

 3. C-løbet d. 4.marts i Hou skov.
 1. Måluret skal aflades og derefter oplades igen.
 2. Huske at snitzling skal omtales i instruktionen.
 3. Ellers gik alting fint – de fleste roste banerne og arrangementet.
 1. Materiel.
 2. Vi indkøber 10 nye skærme - 10 gamle laves til træningsløbsskærme.

  1 kasse stiftklemmmer

  og evt. flere elastikker – Blom køber via forbundet.

  1 kasse sorte affaldssække – Erik

 3. Klubbladet
 4. Endnu engang et flot klubblad med mange gode ting.

 5. Referat fra repræsentantskabsmødet i NOU.
 6. KØ deltog.

  Til NOU - arrangementer gives kørselsgodtgørelse på 1kr. pr. km.

  Klubben blev opfordret til at afholde C-kursus med midler fra NOU for klubben nye løbere. Evt. 2-dages med overnatning – giver sammenhold.

  Natløb i NOU regi skal fremover laves på 1:10.000.

  NOU har søgt om midler til elektronisk tidtagning.

 7. Voksen- og klubudviklingsudvalget.
 8. www.aasoe.dk/vku – link laves på hjemmesiden.

 9. St.Binderup OK og Hørby affæren.
 10. En anden gang taler vi sammen først.

 11. Opfølgning og kontakt til nye løbere.
 12. Nogle fra klubben skal kontakte dem og tage sig lidt af dem. Så de ikke glider væk igen. Fx Ole tager sig af Allan.

 13. Klubtur til Nordjysk og DM på Bornholm.
 14. P.t. er der ca. 28 tilmeldte til begge ture – flot opbakning.

 15. Indsendte ønsker til terminsliste for år 2002.
 16. NJM-lang i Svinkløv – banelægger evt. Helge Poulsen.

  DM-nat i Rold Vælderskov.

  Efterårsstafet rettes til Rold Vælder på 1:10.000.

 17. Træningsløbene.
 18. God tilslutning – både gamle og nye løbere.

 19. Evt.

Fleece-trøjerne sælges fremover til kr. 300,-.

Næste møde mandag d. 2. april kl. 19.30

Punkter til næste gang: Ungdomstræning, Divisionsmatch, DM.