Bestyrelsesmøde d. 3. juni

Afbud: Jens Chr. Dalgaard

Brød:  nj  Afbud: CP, Jens C, Jens Chr., Henrik

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

dagsorden.

 

Godkendt

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

§         Kort- og skov.

§         T-løb.            

§         Begynder- og ungdom.

§         Motionsløb.

§         Kommende arrangementer

 fra Funktioner:                  

§         Materiel.

§         Klubtøj.

§         Løbstilmelder.

§         Webmaster.

§         PR.

§         Sponsor.

§         Mariagerløberne.

§         IT.

§         Klubture.  

§         Kassereren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny borehammer?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina er meldt til sommerlejr

 

Snakkede lidt om at kanalerne ved davinci vil give problemer med starten  ved Kvindeløbet

 

Der indkøbes en borehammer ca. 5.000

I depot hos Erik.

 

15 skal med til Fyrkatløbet på klubbens regning.

 

 

 

3.

NJM stafet

Evaluering

Et godt arrangement.

4.

Eventvogn og logo.

Udsmykningen. (ikke kommet videre)

Erik har lavet et udkast til udsmykning. Simpel udgave med navn, logo, og webadresse, og QR-kode.

Erik arbejder videre med det.

5.

Påskeløb 2015

 

Vi har lejet Fjeldholmlejren ved Gjerrild Nordstrand med plads til ca. 100 personer. St. Binderup inviteres.

6

Klubstandere

Nye klubstandere?

Erik laver et nyt forslag der går fra mørk grå til lys grå med teksten Mariager Fjord OK og en post i toppen.

7.

NJM nat

status

 

8.

Faste poster.

Status.

Vi forventer at Jens Christensen har flyttet posten i Digtervænget.

9

hal/klubhusfussion

 

Der er stadig ikke enighed om salget af klubhus/minihal.

10

Klubtur til sverige 26/9

 

Udsat

11.

Mariagerløbet

 

Sparekassen lægger lokaler til.

NJ laver ruten.

Der efterlyses 12 mand til ruten, 6 i mål, og 1 mand til stævnepladsen.

 

12.

Kvindeløb 8 maj

 

Erik er i gang med at lave en manual til både Kvindeløbet og andre løb.

13

Divi. Løb august

 

Kortet er færdigt.

Bemanding blev drøftet.

Mangler stadig svar, om der er Mariagerløbere, der kan hjælpe til.

14

Klubsommerfest 9/8

 

Klubgrillen stilles til rådighed for egen mad, og drikkevarer.

Keld Ø laver indbydelse. NJ tager kontakt til Motion og idræt for lån af udstyr til alternativ aktivitet.

Der stilles et stort hvidt telt op foran klubhuset.

15

matchfixing

 

Vi blev enige om, at der er totalisator til Pinsestafetten.

16

Evt.

 

 

 

Gæster: Per Andersen

Næste bestyrelsesmøde TIRSDAG d. 5. august  2014,  kl. 19.00.

Punkter: klubfest, divisionsløb, klubtur Sverige,