Generalforsamling 28. januar 2013

 

1. Valg af dirigent

Leo Poulsen

 

2. Bestyrelsens beretning

Jørn Blom læste sin formandsberetning op. Beretningen blev godkendt.

 

T-løb: Der mangler banelæggere til tre løb i efteråret.

Undgå tidssammenfald med naboklubbers løb.

Opfordring til samarbejde med naboklubber.

 

Motionsløb: Alle tre løb blev afviklet med stigende deltagerantal. 

 

Kort og skov: Ros til korttegnerne for at holde mange kort opdaterede.

 

Mariagerløberne: Træning alle tirs- og torsdage. Ca. 20 medlemmer.

Vigtigt at gøre opmærksom på, at der er plads til alle i klubben.

 

Materiel: Vi går ikke ned på udstyret. Sidste skud på stammen er en eventvogn.

 

Web: opfordring til at indsende artikler til klubbladet  

 

 

3. Aflæggelse af regnskab for sidste regnskabsår 1/1 - 31/12

Regnskabet godkendt

4. Indkomne forslag

Ingen forslag

5.Fastsættelse af kontingent

Samme satser som i 2012

6. Valg af bestyrelse, som alle er 2-årige

Kasserer: Keld Østergaard genvalgt


Jens Christensen genvalgt


Henrik Bach genvalgt


Chr. P. MacLassen nyvalgt


Leo Poulsen valgt af Mariagerløberne.


Søren Skovrider valgt som suppleant


Lajla Præstgaard genvalgt som revisor.


Inge Iversen genvalgt som revisorsupleant.

7. Evt.

Klub-O-meter

Konklusionerne tages med på kommende bestyrelsesmøder