Referat af FU-møde den 3. december 2001.

 1. Godkendelse af sidste referat.
 2. Godkendt.

 3. Konstituering af FU
 4. Formand: Jørn Blom
  Sekretær: Bettina Gjedde

  Bestyrelsen for Mariager OK/Trim: N.J. Iversen, Bettina Gjedde, Jørn Blom, Keld Østergaard og derudover 2 medlemmer fra trimafdelingen.

  Der blev drøftet forskellige nye tiltag vedr. vedtægtsændringer.

 5. Træningsløbene for sæsonen 2002.
 6. Lang debat om pointafgivelse i forbindelse med teknik-træningsløb.

  FU besluttede at teknik-træningsløb giver 90 point til alle og normale træningsløb som før max 100 point. Kampen om det gule pandebånd kræver 800 point.

  Ved teknik-træningsløb skal der være let, mellemsvær og moment bane.

 7. Korttegning
 8. Tegningstilladelse over Ravnborg skov modtaget fra DOF. N.J. Iversen, Arne Pedersen og Jørn Blom bliver rekognoscører på skoven. Klar til B-løb i august år 2003. JB kontakter Clemme m.h.t. rekognoscering af skoven.

  Arne P reviderer Alstrup Krat.

 9. Nyt navn til klubbladet
 10. Vinderne blev Niels og Tinne med navnet: "ORIENTERING".

 11. Udvalg i Mariager OK/Trim.
 12. Nyt udvalg: Klubhus udvalg ved Jan Levring.

  Livlig diskussion om et evt. tøjudvalg! Blom spørger Jan, om dette kan gå ind under klubhus udvalget. Da det fremover påtænkes at opbevare klubtøj i aflåst skab i klubhuset.

  Der skal bestilles nyt klubtøj, sæt pris bliver kr. 300,-. Det gamle sælges for kr. 200,-. Der skal også bestilles nye T-shirts.

 13. Ungdomstræning
 14. Ungdommen ønskede mandag kl. 17 som træningstidspumkt på generalforsamlingen.

  Johan Maclassen har tilbudt at lave forskellige former for løbetræning i forbindelse med tirsdags løbetræningen.

  Blom kontakter Mette Byskov om ungdomstræning i o-teknik.

 15. Stof til det nye klubblad. Deadline den 1. Januar.
 16. KØ: Terminsliste, træningsløb, løbsrapport, resultater i 2001, klubmesterskab i Blokhus klitplantage, nye medlemsliste, reklame for hjemmeside.

  Blom: Divisionsturnering, Påskeløb, Nordjysk 2-dages, udvalg, pinsestafet, stafetsamarbejde med St. Binderup senior og junior,  langtids terminsliste

  Arne: Klubfest.

  Kirsten: KUM point og ungdomspoint.

  Ole J: De hårdes klub.

 17. Funktionsledere til klubbens åbne løb i 2002.
 18. Dato m.m.

  Stævneleder

  Stævnekontrolant

  Banelægger

  Banekontrolant

  overdommer

  26/4 NJM-lang, Svinkløv

  Jørn Blom

  Keld Østergaard

  Helge Poulsen

  ?

  ?

  15/6 Park-tour, Mariager

  Keld Østergaard

  Erik Nielsen

  NJ. Iversen

  Poul E. Grøn

   

  14/9 DM-nat, 
  Rold Vælderskov

  Helge Søgaard

  Clemme

  Keld Østergaard

  Finn Søndergaard

  Hugo Håkonson

  9/11Efterårsstafetten, Rold Vælderskov

  Erik Nielsen

  Keld Østergaard

  Helge Søgaard

  Niels R. Thomsen

  Jørn Blom

  Park-tour ændres ikke fra 16/6 til 15/6 – Blom sørger for dette.

  N.J. Iversen checker reglement til Park-tour.

  Blom spørger forskellige emner fra andre klubber vedr. den. 26/4 banekontrolant.

 19. Medlemsnyt & økonomi.
 20. Der er endnu ikke så mange medlemmer i klubben i 2002. Kontingent skal betales før man er medlem.

 21. Evt.

KØ taler med Per om Mariagerløbet, start søges rykket til 16.00 eller flytning af dato til 25/5.

Næste møde: Mandag d. 7. Januar kl. 19.30 i klubhuset.

Dagsorden bl.a.: PR. kampagne for året 2002 og begyndertræning, klubblad, præmier.

Der skal købes
KAFFE.