MARIAGER  FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde         

Mandag d. 8. august kl. 19.30. 2011

 

 

 

 

         

  

Afbud: Jens Christensen

 

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

dagsorden.

 

Godkendt

2.

Siden sidst.

 

 

3.

Nyt fra Udvalg:                   

 • Kort- og skov.          
 • Træning.                 
 • Begynder- og ungdom.
 • Motionsløb.

Nyt fra Funktioner:             

 • Materiel.
 • Klubtøj.
 • Løbstilmelder.
 • Webmaster.
 • PR.
 • Sponsor.
 • Mariagerløberne.
 • IT.
 • Klubture.  
 • Kassereren.  

 

2 brochurer er færdige.

Efteråret 2011 ?

Efteråret 2011 ?

 

Hadsundløbet d. 1. september.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt fra ny løbeklub.

1.500 eksemplarer af Hadsund Skole og 1.500 eksemplarer af Hobro Østerskov.

 

Træning uge 33-42 med udg.punkt fra Hobro Idrætscenter., men andre skove bruges også.

St. Binderup, Rold og Randers er koblet på. Vi bruger et ”løb”, de laver.

De 4 NJM-nat-løb inddrages også.

Der skrives ud til alle medlemmer, også de etablerede.

 

Hadsundløbet: Møde før sommerferien, hvor alt blev planlagt.

Hjælpere efterlyses igen.

 

Blom indkalder til møde med den  nystartede løbeklub.

 

4.

B-løb d. 14. august

Se vedhæftet bilag.

Drøftet før mødet.

5.

25 års Jubilæum

 d. 5. november, Efterårsstafetten, Himmerlandsgaarden

Musik ?

Bespisning ?

Indbydelse ?

Ansvarlige ?

På septembermødet gøres det hele klart. Uddelegering af opgaverne.

6.

NJM-nat 2 i Hanehøj

 

Kortet trykke på rivfast papir. KØ laver indbydelse.

7.

Ny bestyrelsesstruktur

Udvidelse af bestyrelsen

Vedtægtsændringer til januar. Bestyrelsen udvides til 9 personer. FU nedlægges.

Resten af 2011 køres som prøveperiode.

8.

JF-klassisk 2012

 

Stævneleder efterlyses til Grenaa Plantage 19. august.

Lajla vil gerne tage kiosken 2012.

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

Evt.

 

 

 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde mandag d. 5.september  2011,  kl. 19.30.