Referat af FU-møde mandag d. 6. August 2001.

 1. Referat fra sidste møde
 2. Godkendt.

 3. MFS-sponsortilbud.
 4. Til medlemmer af klubben, der handler ved JJ-tøj og hos Buk Larsen, ydes 5% rabat, som udbetales til klubben. Interesserede henvender sig til Blom.

 5. Klubblad
 6. Det nye blad er udsendt og udkommer fremover 2 gange om året.

 7. Terminsliste år 2002.
 8. Terminslisten blev uddelt.

 9. DM stafethold.
 10. Følgende hold blev udtaget:

  D/H12: Jonas, Lasse, Mia

  D/H13-14: Line, Anne, Lisa

  H50: Arne, Poul, Helge

  H45: Keld, Blom, Helge Søgaard

  H45: Munthe, Erik, NJ

  H40: Jens Christensen, Per Korsbæk, Ole Jensen

  D150: Ansa, Bente Ø, Elisabeth

  Åben: Bettina, Ellen Korsbæk, Anette

  Åben: Hanna, Annie, Hanne P

  Midgårdsormen:

  Holdene er sat – et 1. hold og 2 jævnbyrdige hold (vi mangler en løber men låner os frem). ( Jes Mose er fundet)

 11. NJM-nat d. 5. September i Hanehøj.
 12. Stævneleder: Arne Pedersen
  Stævnekontrol: Erik Nielsen
  Banelægger: Jørn Blom
  Banekontrol: Ole Jensen
  Overdommer: Carl Malling

  Gennemgang af evt. hjælper til de forskellige funktioner – de vil snarest blive kontaktet af funktionslederne.

  Blom checker om kort m/baner, kan sendes til tryk hos Urtekram. Kortene pakkes til næste FU-møde.

 13. Efterårsstafetten lørdag d. 20. Oktober i Fussingø
 14. Første udkast til indbydelse er lavet. O.J. bestiller kort og taler med skovfoged.

 15. DM-nat lørdag d. 14. September 2002 i Rold Vælderskov.
 16. Møde for funktionslederne mandag d. 13. August.

 17. Nyt "mini" målbanner.
 18. Nedstemt!

 19. Træningsløb i august:
 20. N-J onsdag d. 15. August i Trinderup Krat

  Henrik Onsdag d. 29. August i Mariager Vesterskov.

 21. Klubmesterskab dag søndag d. 2. September i Hammer bakker
 22. Se artiklen i klubbladet.

 23. Medlemsnyt/økonomi
 24. 100 medlemmer samt overskud.

  Mariagerløbet gav et godt overskud.

 25. Evt.

Fjordensdag d. 9. September – Vi er på Bornholm!

Parktour – vi er med næste år, evt. Grundlovsaften.

Næste møde mandag d. 3. september kl. 19.30 i klubhuset.

Pakke kort til NJM-nat, Condes – ny udgave, hverve kampagne.