Referat: Generalforsamling d. 30. januar 2012

 

 

* Arne Pedersen blev valgt til dirigent og kunne konstatere at generalforsamlingen var retmæssig indkaldt.

 

* Formanden aflagde beretning (udsend pr mail før GF), den blev enstemmig godkendt.

 

*Udvalgenes beretning var udsendt på forhånd, herunder enkelte kommentar.

Kort og skovudvalg – godkendt                       

                             Ny skovkontakt til Alstrup Krat blev valgt: Klaus Wolsing

                             2 nye skove er tegnet i 2011: Thygeslund ved Hadsund og Als Odde

Materiale udvalget – godkendt

                             Materiale liste og Udlåns liste hænges op i container.

Træningsløb – godkendt

                             Der flyttes enkelte torsdags træninger til tirsdag for at tilgodese begynder og teknik træning.

Sponsor / PR – godkendt

                             Ny sponsoraftale er lavet med Newline.

Webmaster – godkendt

IT – godkendt

Klubtøj – godkendt

Motionsløb – godkendt

                             Også i 2012 gennemføres 3 motionsløb: Kvindeløbet, Mariager løbet og Hadsund løbet.

Klubhus – godkendt

Begynder og ungdomstræning – godkendt

                             Ændrer navn til ”Orienterings træning”

 

* Regnskabet blev fremlagt og blev enstemmigt godkendt.

 

* Ændringer til vedtægterne blev enstemmigt godkendt:                             

Bestyrelsen udvides fra 5 til 9 personer        4 bestyrelses medlemmer på valg ulige år

                                                                                                                    4 bestyrelses medlemmer på valg lige år

                                                                                                                    1 bestyrelses medlemmer valgt af motionsafd.

 

* Kontingentet blev foreslået uændret – vedtaget.

 

* På valg var:   Formand: Jørn Blom                                              genvalg – ingen modkandidat

Næstformand: Jens Christian Dalgaard          genvalg – ingen modkandidat                          

Kasserer: Keld Østergård                                     genvalg – ingen modkandidat                          

Sekretær: Jens Christensen                               genvalg – ingen modkandidat

                             Bestyrelses medlem: Jonas Munthe              genvalg – ingen modkandidat

 

Ny tilvalgte      Bestyrelses medlem: Niels Jørn Iversen

Bestyrelses medlem: Henrik Back

Bestyrelses medlem: Erik Nielsen

 

Motionsafdelingen stiller med 1 bestyrelses medlem.

 

                             Revisor: Laila Præstgaard                                     genvalg – ingen modkandidat

                             Revisor Suppleant: Inge Iversen                       genvalg – ingen modkandidat

 

                             Formænd til de af klubben nedsatte udvalg blev genvalgt uden modkandidater

* Eventuelt:    Her blev årets mestre og medaljetagere hædret.

 

                             Forslag fra Søren S: Udarbejdelse af en beskrivelse af et planlægningsforløb til stævner.

                                                          Her var stor tilslutning

 

                             Forslag fra bestyrelsen: Der laves en fordeling af en andel af overskuddet, kaldet:

Aktivitets tilskud                        (afhængig af sidste års overskud)

Her var stor tilslutning