Generalforsamling 21. januar 2014

Valg af dirigent
Arne Pedersen blev valgt
Bestyrelsens og udvalgenes beretninger
Alle beretninger blev godkendt uden mange kommentarer
Aflæggelse af regnskab for sidste regnskabsår
Årets overskud var ca. 10.000 kr.
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer

Indkomne forslag
Ingen
Fastsættelse af kontingent
250 kr. for O-løbere over 20 år
150 kr. for O-løbere fra 8 til 20 år
150 kr. for passive O-løbere
200 kr. for Mariagerløbere over 20 år
150 kr. for Mariagerløbere under 21 år

Valg til bestyrelse
Formand:
Niels J. Iversen
Medlemmer:
Jens Chr. Dalgaard
Jens Christensen
Søren Skovrider
Valgt af Mariagerløberne:
Leo Poulsen
Suppleant:
Gert Rebsdorf
Revisor:
Lajla Præstgaard

Eventuelt
Svære træningsløbsbaner skal være:
Lang svær: 7-8 km
Kort svær: 5-6 km
Kortere svær: 3-4 km


Herefter talte Keld Ø og JC Dalgaard for den afgående formand hr. Blom
Jørn Blom blev udnævnt til klubbens æresmedlem nr. 1


- og så var der to Othello og 1 flødeskumslagkage alle af de store


Referent: Keld Ø