Referat fra Generalforsamling i Mariagerfjord OK d.

 

 

Ad. 1.

Mogens Duus valgt.

 

Ad. 2.

Formandens beretning (se vedhæftning)

Udvalg:

Kort og skov:  Nyt kort tegnet over Hobro Østerskov.

                        Hadsund Skole og omegn. 1:4000 – sprintkort.

                        Pt er Nonneholt lukket.

                        Nyt kort i forbindelse med Østerskoven. (Handelskolen-gym-området)

Arr.:     2009 påske: Kronhedens lejrskole.

            2010 påske: ved Egtved.

            2011 påske: Forsøger at skaffe Degnetoften.

            Tur til Sverige. Bliver sandsynligt i september, - info udsendes senere.

Materialer:      Nye poststativer.

                        Kuffert med aflæser.

                        GPS indkøbt.

T-løb:  12 løb i 2008.

            13 løb i 2009.

Ungdom:        Ikke mange ungdomsløbere.

Trim:   Motionstræning tirsdag og torsdag, 5-10 deltagere pr. gang.

            Mariagerløbet havde 158 deltagere.

Tøj:     Pt ikke megen salg.

            Skal snart have opsupleret O-dragt.

MBT-O:          De fleste løb er på sjælland eller syd.

                        10. maj i Finderup.

Løbstilmeld./Web.: Sidste tilmelding på O-service altid senest kl. 19.

Medlem/ Øko: -

Sponsor:         Rytmus 5000 kr.

                        Sportigan og Intersport til Motionsløbene.

                        Fast sponsorat med New Line i 3 år til de to motionsløb.

                        Genbruget i Hadsund 2500 kr.

                        I 2009 søges ved Tuborgs Grønne Fond og Carlsberg Fonden.

PR.:     Indslag til lokalaviserne – gode ideer modtages gerne.

TKC:   To TKC-løbere i klubben. 10 aktive i Nord.

            Afløser til udvalg søges!

 

Ad. 3.

Gennemgang af regnskab ved Keld. (se vedhæftning)

Enstemmigt godkendt.

 

Ad. 4.

-Ingen.

 

Ad. 5.

Ingen kontingentstigning.

 

Ad. 6.

Keld Østergaard – genvalgt til kasserer.

Jens Chr. Dalgaard og Niels Jørgen Iversen – genvalgt.

Jonas Munthe – valgt.

 

Ad. 7.

Bettina Duus - genvalgt.

Mogens Duus – genvalgt.

 

Ad. 8.

a)

Bjarne informerede:

Opstart i April med udgangspunkt i Hobro. Gerne med fast ugedag. I ca. 6 mdr.

Bjarne vil gerne lave det o-tekniske, men har brug for hjælpere til at udføre. Hjælpere må gerne være gennemgående fra gang til gang.

Projektet sættes i gang. Udmelding vedr. hjælpere senere – via nettet / søndagsbrev.

Annonce sættes i avisen. Evt. artikel ang. ungdomstræning / opstart.

 

b)

Udmelding kommer senere. Den sidste underskrift skal lige i hus.

 

c)

MFS er en paraply-org. Og afdelingerne vil blive selvstændige ”klubber”. Klubhus og Sponser er fælles.

Generalforsamling i MFS i februar, hvor de nye vedtægter forventes vedtaget.

 

d)

Forslag og kuverter med information om klubben og o-sporten. Som er klar til lige at ”stikke i hånden på en løber”.