Bestyrelsesmøde 9. september 2013

Afbud: Niels Jørgen Iversen, Leo Poulsen

Brød: JB

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

dagsorden.

 

Godkendt

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

 • Kort- og skov.     
 • T-løb.             
 • Begynder- og ungdom.
 • Motionsløb.
 • Kommende arrangementer

 fra Funktioner:                  

 • Materiel.
 • Klubtøj.
 • Løbstilmelder.
 • Webmaster.
 • PR.
 • Sponsor.
 • Mariagerløberne.
 • IT.
 • Klubture.  
 • Kassereren
 • Klubhuset.   

 

 

 

Hobro Østerskov d. 5/10.

 

 

 

 

 

 

 

Nyt ?

 

 

 

 

 

 

 

AP foreslog Præsteskoven nytegnes sammen med Mosely.

Før vi går i gang skal lodsejerne spørges, om vi må løbe der. 3-4 lodsejere.

 ________________________

Hobro Østerskov 5. oktober. Er på plads

Rold Nørreskov 19. oktober. Er på plads - Viborg afholder klubmesterskab på banerne.

 __________________________

Erik har købt plastlommer til A4-ark Som kan genbruges. Erik laver overskrifter til de forskellige klasser til de forskellige løb.

____________________________ 

Jonas har bestilt prøver, så vi kan prøve hvilken kvalitet vi skl købe.

 __________________________

Klubhuset hviler næsten i sig selv økonomisk. Mariagerløberne vil gerne bruge fælleslokalet til kaffemik efter tirsdags- og torsdagsløbene. De har rettet henvendelse til
klubhuskoordinatoren, men har ikke fået svar.

 

 

 

 

3.

”Find vej i…”

Status ved Erik N.

Post 8 i Digtervænget flyttes til den hvide skov i nordkanten af fællesarealet.

Herefter skal der monteres skilte med koder.

JB sender kortet til tryk hos DOF.

4.

Hadsundløbet

Evaluering ved Jens Chr. Dalgaard.

Løbets fremtid drøftedes. Punktet tages op senere.

5.

NJ-nat i Alstrup.

Status ved Stævneleder Erik N.

Banerne er lavet. NJ sender kortet til trykker i Horsens.

AP og JB tager starten. De medbringer selv materiel.

JCD tager beregning. KØ medbringer det nødvendige

6.

Åbne løb 2014

Nytårsløb, Alstrup Krat, Mariager by.

NJ-stafet, Hobro Østerskov

B-løb, Uhrehøj/Myrhøj

NJ-nat 2

Efterårsstafetten

Nytårsløb:

SL: Wolsing og Præstgaard ?

BL: Iversen ?

NJ-stafet:

SL:

BL: KØ 

 

B-løb:
SL: Skal findes senest på oktobermødet.

Revision og rentegning: Helge P (op til St. Binderup)

BL: HP ?

 

NJM-nat:

SL: Henrik Bach

SK: KØ

Skov: Mosely/Præsteskov?

 

Efterårsstafetten:

SL: Erik Nielsen

Skov: Hørby

Crew: Iversen, Martin, Mølle

7.

Divisionsløb.

Status.

Vi blev en samlet nr. 3 i 2. division. Vi manglede lette og mellemsvære løbere.

JB køber kagemænd og øl/vand til nedrykningsdysten.

8.

Condes 9

 

Vi køber Condes 9

9.

 

 

 

10.

Evt.

 

KØ sender reminder til årets crew i Efterårsstafetten (Hanne H, Ole P, Chr. W).


Fru Dalgaard står for festen d. 2. november.

 

Næste bestyrelsesmøde mandag d. 7. oktober  2013,  kl. 19.30.

Punkter: Efterårsstafetten,  Find vej i.., T-løb, Åbne løb i 2014 og 2015,  + ?

Jens søgaard Christensen medbringer kage.