Bestyrelsesmøde mandag d. 6. januar kl. 19.30

Afbud: CP.

Brød: Blom

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

dagsorden.

 

 Godkendt

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

 • Kort- og skov.          
 • T-løb.                      
 • Begynder- og ungdom.
 • Motionsløb.
 • Kommende arrangementer

 fra Funktioner:                  

 • Materiel.
 • Klubtøj.
 • Løbstilmelder.
 • Webmaster.
 • PR.
 • Sponsor.
 • Mariagerløberne.
 • IT.
 • Klubture.  
 • Kassereren.  

 

 

Uhrehøj/Myrhøj

 

 

 

 

 

 

Medlemmer ca.90 O-løbere + 45 motionsløbere

 

 

 

 

 

 

 

 

B-løb:  Helge ,Arne og Vagn reviderer

 

 

 

 


3 motionløb

Mat. om nytårsløb

Kort orientering

Kort orientering

 

Påsketur

Regnskab gennemgået

3.

Træningsløb 2014.

Foreløbig status.

Jens har haft kontakt med Randers  OK. De er med på at vi hver især arrangerer 6 træningsløb, som så bliver udbuddet i 20014

4.

Funktionsledere 2014.

Status. (Mangler B-løbet)

Klaus Wolsing er stævneleder.

Jens Christensen stævnekontrollant

5.

Eventvogn og logo.

Udsmykningen. (ikke kommet videre JB)

Intet nyt

6.

Find vej Dagen 5. april 2014.

”lille setup” ?

Laila står for arrangementet.

Erik laver banerne.

7.

Nytårsløbet 2014 og næste år ?

Evaluering.

99 deltagere

Klaus orientererede

Ros og godt løb

8.

DM nat 2016.

Skov ?

Arne orienterede om forskellige muligheder og arbejder videre med sagen. Glipper alt andet bruger vi Hou med udgangspunkt fra Assenshallen

9.

Faste poster.

 

Erik afsluttet opgaven med at montere skilte på posterne

10.

Generalforsamlingen &

Ny formand ?

Beretninger.

Beretning sendes til Keld senest lørdag d. 18. jan. 

11.

Stafetsamarbejde

 

Vi fortsætter samarbejdet med St. Binderup OK

12.

Medlemspleje

 

Det besluttedes at fortsætte alle medlemsgoderne fra de sidste par år (billigt kontingent, tilskud til start, Påskeløbshytte..........)

13.

Formanden har ordet

 

Takkede af

14.

Evt

 

NOU - deltager  Jens C, Keld og Blom

Nordkreds - deltager Erik og Arne

 

Næste bestyrelsesmøde TIRSDAG d. 4.  februar  2014,  kl. 19.00.

Punkter:  Generalforsamlingen, T-løb 2014, åbne løb 2014,                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Jørn Blom