MARIAGER  FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde         

Mandag d. 12. august kl. 19.30. 2013

 

         

  Afbud: CP

Brød : JB

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og
dagsorden.

 

Ingen kommentar

2.

Nyt fra Udvalg:                  

 • Kort- og skov.          
 • T-løb.                      
 • Begynder- og ungdom.
 • Motionsløb.
 • Kommende arrangementer

Nyt fra Funktioner:            

 • Materiel.
 • Klubtøj.
 • Løbstilmelder.
 • Webmaster.
 • PR.
 • Sponsor.
 • Mariagerløberne.
 • IT.
 • Klubture.  
 • Kassereren.  

 

Hanehøj d. 14. -8     Hou d. 21. -8

 

 

Der mangler hjælpere

Midgaardsormen

 

 

Plader til resultattavler. 60 købes

 

 

Ros til hjemmeside

 

 

Sommerfest,  Mariagerløberne

 

 

 

 

Talte om kortkvalitet og udfordringer med dårlig kortkvalitet til træningsløb.

Iversen modtager fil i aften fra Blom

Holdsammensætningen drøftedes

 

 

Erik bestiller - pris ca. 6000 kr.

 

 

Keld på skolebænk

 

 

Navn skal bruges rigtig - Leo

 

3.

 

 

4.

 

 

 

5.

 

Find vej  i

 

 

Klubtrøje

 

 

 

NJ-nat i Alstrup

Status - 1 pæl mangler

 

 

Keld orienterer

Status over Jonas’s forslag

 

 

Status ved Stævneleder

Jørn gensender kort

Test løber findes

 

Forslag til farveændring i navn.

tydeligere navn

Keld kontakter Jonas - vareprøve

 

Stævne forberedelse gennemgået

10b.

Mariagerløb eval

God ny rute , 250 delt.

Hjæpere fik alle besked

Start/mål adskilt

Løb reklame fra Nytår

 

Per orienterer

 

 

Keld opdaterer WWW

 

6.

Sponsor

P.T ingen hovedsponsor for MFS

Status efter sponsormøde med SP

Hobro.

Hvad er vores mening om ydelser og evt. ny sponsor.

Jens Chr orienterer

Referat fra møde med Service Sparekassen gennemgået.

- best. prioritering forslag

1. Fælles sponsor ej pengeinstitut

2. Afdelinger egne sponsor

Vi vurderer stadig endelig løsning

7.

Mariager Fjord RACE 2014

Ide og forespørgsel

Har ikke resourcer til dette

8.

Ansøgning DM weekend

Ansøgning om støtte fra Helge Søgaard

Der er bevilget tilskud ifølge klubbens gældende regler

9.

Udlån/leje af klubmateriel

Materiale udlånes ikke

10a.

Hadsundløbet den 5. -9

Status ved  Jens  Chr.

Problem ved link til hjælpere. Dette  er nu rettet.

Mangler stadig hjælpere

11.

Ny formand for MFOK

Formand for MFOK overvejer at beslutte at træde tilbage ved næste GF

 

12

Næste møde

 

 

Mødes flyttes til 9. september

Nye punkter til næste møde klubtrøjer,