Referat af FU-møde d. 3. januar 2006
Bemærkninger til referat fra bestyrelsesmødet den 5. december 2005
Intet at bemærke
NOU-møde den 16.januar
Enighed om at stemme for forslag til ændringer af klasseantal og længder. KØ indsender forslag vedr. leje af stativer.
JCD, KØ og JB deltager i mødet
Forslag vedr. ny klubdragt/logo
Jens C tager kontakt til Trimtex. Kämpela-dragt stillet i bero
Logo: pkt til næste møde
Træningsløbene for 2006. Banelæggere og skovtilladelser
Orientering. Næsten alt på pladsn færdig ?
Mariager Fjord OK. Er sammenlægninge
Spejderhus ryddet. OK til fremtidig leje. JCD giver besked
Post-stativer foræres til Hadsund skole
Økonomien er opgjort
Nytårsløbet i Hobro Østerskov søndag den 8. januar
73 tilmeldte
Det har været svært at finde hjælpere
C-løbet i Hou søndag den 9. april
Løbstilladelse givet. Kort sendes til NJ
Indbydelse udsendes
Ungdomsudvalget
Vi indstiller Lennart til ungdomstræner. CP og et best.medlem tager kontakt
Klubbens bud til langtidsterminslisten for 2007
nytårsløb: 7.1.07
Påskeløb
NJM-nat: 1. løb
efterårsstafet:3.11.07
juleløb: 1.12.07
- ingen nye bud
Materieldag
- udsættes til bedre vejr
WOC
Orientering ved Arne og Erik
Sponsorudvalget
JCD har udarbejdet og sender ansøgning til: Spar Nord Fonden, Østjydsk Bank og Tuborg Fonden
Gode ideer til ansøgning ved Tuborgs Grønne Fond efterlyses
Medlemmer og økonomi
KØ sender søndagsbrev med påmindelse om at melde sig ind for 2006
Økonomi: Ingen problemer
Stafetsamarbejde
Ungdom: MFOK, ST. B., Skive
Senior: MFOK og St. Binderup
Er indberettet
Evt
Fast på dagsorden:
Pkt.1: Bemærkninger til forrige referat
Pkt.2: Nyt fra udvalgene
Næste møde bliver FU mandag den 6. februar kl. 19:30
Punkter: 
Opfølgning på klubbens arrangementer/træningsløb m.m. i 2006
Materiale dag, Klubtøj / logo, Sponsor (Tuborg og Trailer)

         

Tinne Randrup-Thomsen.