MARIAGER FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde januar 2022                                         tirsdag d. 04.januar kl. 19.00   

 

Afbud: Erik, Blom

Brød: NJ

 

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

 

Godkendt

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

                            Kort- og skov.

                            T-løb.            

                            Begynder- og          `                    ungdom.

                            Motionsløb.

                            Kommende                                  `                    arrangementer

 Fra Funktioner:

                      Faste poster.

                            Materiel.

                            Klubtøj.

                            Løbstilmelder.

                            Webmaster.

                            PR.

                            Sponsor.

                            Mariagerløberne.

                            IT.

                            Klubture.  

                                        Kassereren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En del af løbene i 2022 er afsat, men der er stadig plads.

Forslag om byløb  i 2023 i Hobro med baner af t-løbs-længde. Kræver måske kortudvidelse mod nord.

Evt. Park-Tour-lignende.

 

 

 

 

Forsøger at lave hjemmeside i Wordpress.

mfok.dk

 

 

 

Jens arbejder videre med klubtur til Sverige.

DM på Bornholm tages op på generalforsamlingen

 

Som forventet kommer vi ud med et underskud på ca. 20.000 i 2021

3

Kvindeløb

 

De indledende manøvrer er foretaget med ansøgning om tilladelser. Hadsundbroen er overtaget af Vejdirektoratet – det kan give problemer.

Møde i stævneledelsen

4

Efterårsstafet

Ny dato?

Vi afholder Efterårsstafetten d. 22-10 i Hørby Plantage.

5

Nytårsløb

 

Der bliver ikke serveret vand.

Banerne er checkede og kortene er ankommet.

Carl har styr på det praktiske.

6

Ny printer

 

JCD har ansøgt Sparekassen Kronjyllands gavefond.

7

Generalforsamling 25-01

 

Iversen har bestilt lokale og forplejning

Keld sender dagsorden ud.

Funktionsledere sender skriftlig beretning til Keld senest 21-01.

Iversen stopper som formand. Vi har et emne.

Jens Chr., Jørgen Ø og Erik er på valg. Alle er villige til genvalg.

8

Vinterlang 6. februar

 

Manilamærkerne er i skoven.

Parkering og stævneplads er med tilladelser

9

Eventuel

 

Nordkredsløbermøde d. 18. januar.

Iversen og Jørgen Ø deltager. Det bliver on-line her i klubhuset.

Gæster:

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 01. februar 2022. kl. 19.00