MARIAGER FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde december 2021       

onsdag d. 08.december kl. 18.00                    

Afbud:

Brød: NJ

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

 

Godkendt

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

                            Kort- og skov.

                            T-løb.            

                            Begynder- og          `                    ungdom.

                            Motionsløb.

                            Kommende                                  `                    arrangementer

 Fra Funktioner:

                      Faste poster.

                            Materiel.

                            Klubtøj.

                            Løbstilmelder.

                            Webmaster.

                            PR.

                            Sponsor.

                            Mariagerløberne.

                            IT.

                            Klubture.  

                                        Kassereren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er gang i ansøgningerne til brug af skovene i 2022.

Blom skal til møde med ny ejer af vestlige del af Houskoven.

 

 

 

 

 

 

Jens C og Keld har holdt møde om fortolkningen af aftalen med dem.
De fik 4.000 kr. af det tilskud vi har fået som Coronahjælp.

 Der forventes et underskud på ca. 15.000 kr. for 2022

3

NJ stafet

 

Vi støtter forslagene fra NOU om 2-mandshold, andre kalaser og anden løbsdag.

4

DOF/NST Himmerland

 

Blom deltager. Mødet er en gang til februar.

5

Nytårsløb

 

Der er tilladelse til brug af Gymnasiets bad.

Banerne er klar. Tilmeldinger er begyndt.

6

Næste års arrangementer

 

Nytårsløb, Vinterlang, 2 gange natløb, 3 motionsløb, Efterårsstafet. Der er sat navne på de fleste arrangementer.

7

Generalforsamling 25/01

 

Iversen har aftalt lokale og beværtning med hallen.

8

Kommunens grøn råd

 

Iversen stiller op. Medlemmerne udpeges af udvalget for teknik og miljø

9

Vinterlang 6. februar

 

Orla Kastrup er BL. Helge P er banekontrol. Kortet er lavet i MapMagic

10

Eventuel

 

Iversen har orienteret DOF om forventet antal deltagere ved vore løb i 2022

Gæster:

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 04. januar 2022. kl. 19.00