MARIAGER FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde november 2021       

tirsdag d. 09.november kl. 19.00

Afbud:

Brød: NJ

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

 

Godkendt

2

Aftale med Mariagerløberne

 

Udsat. Jens, Jens Christian og Keld finder dato for afholdelse af møde med Mariagerløberne engang i november.

3.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

                            Kort- og skov.

                            T-løb.            

                            Begynder- og          `                    ungdom.

                            Motionsløb.

                            Kommende                                  `                    arrangementer

 Fra Funktioner:

                      Faste poster.

                            Materiel.

                            Klubtøj.

                            Løbstilmelder.

                            Webmaster.

                            PR.

                            Sponsor.

                            Mariagerløberne.

                            IT.

                            Klubture.  

                                        Kassereren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er indkøbt 3 3-årige licenser til OCAD-2021

Blom har den ene

Vesthimmerland den anden til deling

Mariager-Hadsund den tredie til deling

   
 

Keld tager de gule ure med hjem

PT har vi et forventet underskud på 40.000 kr.

4

Efterårsstafet

evaluering

Vi prøver igen i 2022 12.11 Hørby Plantage – der kan ikke være så få tilmeldinger en gang mere.

5

DOF/NST Himmerland

 

Blom,  måske  Korsbæk og Orla Kastrup, deltager

6

Nytårsløb

 

Carl er stævnelder. 
Jørgen Østergaard er stævnekontrol.
Keld er banelægger.
Henrik Bach er banekontrol

7

Næste års arrangementer

 

Liste med 14 træningsløb blev præsenteret.

Ved 4 af dem er der begyndertræning  – 5 gange med sommerafslutningen.

KØ ansvarlig

 4 åbne løb –
Nytårsløb,
2x natløb,
Efterårsstafet

 13 forskellige skove bliver brugt

8

Generalforsamling

 

25. januar kl. 19. NJ bestiller lokale

9

Naturnationalparker

 

NJ har deltaget i møde i Rold. Alle interessegrupperne var imod og Naturfredningsforeningen var for.

NJ forventer ikke at Rold Skov bliver indhegnet

10

Vinterlang

 

6. februar. Korsbæk søger skovtilladelse Søttrup/Jenle, Aars Skov og Blære Hede.

Stævneleder NJ Iversen

Banelægger søges

11

Klubledermøde

 

Intet at bemærke

12

Afslutning bestyrelse

 

NJ bestiller mad hos Verner

13

Eventuel

Outdoor Hobro

Ingen havde lyst til at deltage

Vi har lagt billet ind på
1. divisionsmatch august 2023

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 07. december 2021. kl. 18.00