MARIAGER FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde oktober 2021       

tirsdag d. 05.oktober kl. 19.00

 

 

Afbud:

Brød: NJ

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

 

Godkendt. Blom præciserede hvad for mange vejvisere betød

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

                            Kort- og skov.

                            T-løb.            

                            Begynder- og          `                    ungdom.

                            Motionsløb.

                            Kommende                                  `                    arrangementer

 Fra Funktioner:

                      Faste poster.

                            Materiel.

                            Klubtøj.

                            Løbstilmelder.

                            Webmaster.

                            PR.

                            Sponsor.

                            Mariagerløberne.

                            IT.

                            Klubture.  

                                        Kassereren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidste løb på lørdag i Hobro med pølser og drikkelse.

 

Husk at informere lånere om at de gule starture ikke tåler vand.

NJ bestiller 1000 A4-plastikposer

 

Arne bedes foretage optælling af tøj.

 

Mariagerløberne inviteres til næste bestyrelsesmøde som første punkt.

Uenighed om økonomien

 

Sparekassen har hævet 3 x 500 i gebyr for foreningskonto. Kassereren har spurgt dem, om det kan passe.

 

 

 

 

3

efterårsstafet

 

Banerne er sendt til banekontrollen.

NJ, Gert og Erik hjælper med stævneplads og Blom med parkering sammen med NJ.

Keld og Jens passer beregningen.
Bente Ø deler spurtpræmier ud.

4

2X NJ. natløb

evaluering

Vi skal huske at hænge instruktion og indbydelse op.

Nemt at lave stævner med få personaler

5

afslutningsfest

 

Indbydelse er sendt ud. Anni og Jens arrangerer

6

nytårsløb

 

8. januar i Hobro Østerskov.

KØ banelægger

Henrik banekontrol

Carl spørges om SL

Jørgen Ø SK

7

DOF/NST Himmerland

 

Blom, Orla og Per deltager i møde i Skovridergården ved Mosskov

8

DOF klubkonsulent

 

Vi har fået tilknyttet en kontaktperson i DOF Astrid Ank Jørgensen

9

Eventuel

 

Vi drøftede, hvad der skal ske, når kontrakten på klublokalet stopper ved udgangen af 2023.

Vi kunne evt. spørge idrætskonsulenten i kommunen.

Der blev uddelt roser til Sverigesturen.

 

Gæster:

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 02. november 2021. kl. 19.00