MARIAGER FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde september 2021       

torsdag d. 09.september kl. 19.30                 

Afbud: JCD

Brød: NJ

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

 

Godkendt

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

                            Kort- og skov.

                            T-løb.            

                            Begynder- og          `                    ungdom.

                            Motionsløb.

                            Kommende                                  `                    arrangementer

 Fra Funktioner:

                      Faste poster.

                            Materiel.

                            Klubtøj.

                            Løbstilmelder.

                            Webmaster.

                            PR.

                            Sponsor.

                            Mariagerløberne.

                            IT.

                            Klubture.  

                                        Kassereren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er et løb tilbage. 9. oktober i Hobro. Banelæggerne er i gang.

 

I 2022 vil vi prøve at undvære tidtagning til træningsløbene. I stedet skrives numre på skærmene.

Blom skriver nummer på et antal poster.

Der må startes fra 17.00 og der udleveres kort fra 17.00-18.30.

Der er stadig mulighed for selvprint.

Postindsamling starter 19.30

 

 

 

 

 

 

3

Hadsundløbet

evaluering

Alt gik godt, bortset fra problemerne med myndighederne om passage af Hornbechvej/Østergade. Dette løstes ved at flytte starten.

Økonomisk løber det lige rundt med hjælp fra Nordea-fonden.

Måske er der for mange vejvisere.

4

2X NJ. natløb

Stævneledere / pionerer

NJ/Per og Helge

Blom får hjælp i starten af Helge og (Frode).

Bente passer tidtagningen

Blom printer diverse skrivelser og lister ud

5

afslutningsfest

 

Jens og Anni har styr på det.

Lokale er lejet. Mad er bestilt.

6

Generalforsamling

Konstituering

T-udvalg: Jens SC og Jørgen Ø

Skov- og kort: Blom

7

Lån af materiel

regler

Der laves et punkt på hjemmesiden, hvor det beskrives, hvad man gør, når man låner klubbens materiel til eget brug.

8

Eventuel

 

Til foråret arrangeres oprydningsdag i containeren med opsætning af telte, vask af container etc

 

 

Gæster:

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 05. oktober 2021. kl. 19.00