MARIAGER FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde august 2021       

tirsdag d. 10.august kl. 19.00    

Afbud: Keld

Brød: NJ

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

 

Godkendt

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

                            Kort- og skov.

                            T-løb.            

                            Begynder- og          `                    ungdom.

                            Motionsløb.

                            Kommende                                  `                    arrangementer

 Fra Funktioner:

                      Faste poster.

                            Materiel.

                            Klubtøj.

                            Løbstilmelder.

                            Webmaster.

                            PR.

                            Sponsor.

                            Mariagerløberne.

                            IT.

                            Klubture.  

                                        Kassereren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortudvalg: Søderupholm kort er færdig.

Træningsløb: De kommende træningsløb blev gennemgået og bekræftet.

Faste poster: Linddales faste poster er opdatere i foråret, men igen konstateret manglende poster numre, opdateres igen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Hadsundløbet

status

Kører som planlagt - de sidste detaljer blev gennemgået.

4

efterårsstafetten

Dato/personale

Bemanding kom på plads:

Stævneleder: Erik

Banelægger: Keld

Stævnekontrol: Keld

Banekontrol: Jens Christian

5

afslutningsfest

 

NJ finder nogen til at arrangere

6

Nordkreds ledermøde 8 juni

 

MFOK er forespurgt om vi kan lave en Vinter lang, afventer dato.

Forslag om Årsskov / Sjøtrup Jenle

7

Lån af materiel

regler

Tages op på næste møde

8

2X NJ. natløb

Stævneledere / pionere

Bemanding blev drøftet og flere poster blev besat - NJ spørger om Per kan tage stævneleder posten

9

Generalforsamling 2021

 

Generalforsamlingen planlægges til torsdag d. 9/9, september måneds bestyrelse møde flyttes til samme dag.

10

Eventuel

 

 

Gæster:

Næste bestyrelsesmøde torsdag d. 09.september 2021. kl. 19.00