MARIAGER FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde juni 2021       

tirsdag d. 01.juni kl. 19.00         

Afbud: Dalgaard

Brød: NJ

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

 

Godkendt

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

                            Kort- og skov.

                            T-løb.            

                            Begynder- og          `                    ungdom.

                            Motionsløb.

                            Kommende                                  `                    arrangementer

 Fra Funktioner:

                      Faste poster.

                            Materiel.

                            Klubtøj.

                            Løbstilmelder.

                            Webmaster.

                            PR.

                            Sponsor.

                            Mariagerløberne.

                            IT.

                            Klubture.  

                                        Kassereren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pæle?

 

 

 

 

 

 

 Løbene har været godt besøgt her i foråret.
Der er brugt enheder og stativer siden 19. maj

Grillen ved løbet på Mosely er aflyst. (lejet ud til anden side)

Grillen udsættes til løbet i Hobro Østerskov i efteråret.

 

Blom undersøger hvor pælen ved gamle plejehjem kan placeres.

 

Vores sponsorat med Sparekassen Kronjylland er udløbet. Vi afventer udspil fra Sparekassen.

3

Mariagerløbet

 

Mariagerløberne gennemfører løbet med restriktioner. Der er styr på det hele.

4

DM 2024

 

Vi trækker os fra DM-stafet 2024.

Iversen giver kalenderføreren besked. 

Vi har 1. division i 2022 + evt. 3. division

5

Nordkreds ledermøde 8. juni

 

Virtuelt. NJ deltager.

6

Lån af materiel

regler

Der skal spørges om lov hvis man låner større ting til andre arrangementer end klubbens egne.

Der laves et link på hjemmesiden.

Medlemmerne bombarderes med denne mulighed.

7

NJ Stafet, kr. Himmelf. 13. maj

Vesterris

Det gik godt. Alle var tilfredse

8

natløb

Stævneledere / pionerer

Vesterriis 15.09

BL Orla/Michael

BK Blom

SL/Pioner: ???

Start: Blom

SK: Keld

Jenle 29.09

BL: Pia

BK: Frode

SL/Pioner:  ???

SK: Keld

 Der efterlyses stævneleder/pioner til de to natløb

9

Generalforsamling

 

Generalforsamling 2021 aflyses og alle valg er genvalg for to år.

10

Generalforsamling hallen 2. jun.

 

Iversen deltager

11

Hadsundløbet

 

Hadsundløbet gennemføres med restriktioner.

Erik søger tilladelser.

Ingen lodtrækningspræmier

Præmier hentes hos Sportigan.

12

Nøgler?

 

Keld – Jens C – Henrik – Erik (kun container) – Blom

Der efterlyses hvem andre.

13

Eventuel

 

NOU repræsentantskabsmøde 21.06 – udsat fra januar.
Blom og Keld? deltager

Dejligt at så mange har deltaget i de to divisionsløb.

Gæster: Helmut Hilden - afbud

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 10. august 2021. kl. 19.00