MARIAGER FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde april 2021       

tirsdag d. 06.april kl. 19.00 (videomøde)      

Afbud: Erik Nielsen, Jens Chr. Dalgaard

Brød:

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

 

Godkendt

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

                            Kort- og skov.

                            T-løb.            

                            Begynder- og          `                    ungdom.

                            Motionsløb.

                            Kommende                                  `                    arrangementer

 Fra Funktioner:

                      Faste poster.

                            Materiel.

                            Klubtøj.

                            Løbstilmelder.

                            Webmaster.

                            PR.

                            Sponsor.

                            Mariagerløberne.

                            IT.

                            Klubture.  

                                        Kassereren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik kontakter stævnelederne for Mariagerløbet om deres planer for dette års løb

 

 

Der er indkøbt 12 nye kompasser samt taske til opbevaring

 

 

3

Træningsløb 2021

 

Indtil videre afvikles træningsløbene som Corona-løb uden enheder og med mulighed for selvprint.

 

4

Begyndertræning

 

Begyndertræning aflyses dette år pga Corona

5

Kontingent 2021

 

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at kontingentet forbliver uændret: 250 kr. hvis man er født før 2001 og 150 kr. hvis man er født senere

6

NJ Stafet, kr. himmelf. 13. maj

Vesterris

Indtil videre afvikles løbet. Der tages stilling 1. maj til om det skal afvikles som stafet eller put and run.

NJ og Helge inspicerer stævnepladsen

7

generalforsamling

indkaldelse/udsættes?

Fortsat udsat på grund af forsamlingsforbuddet

8

løbstilskud

 

Forslag fra medlem om tilskud til deltagelse i MTB-O udenfor Nordkredsen blev afvist

9

Eventuel

 

 

Gæster:

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 04. maj 2021. kl. 19.00