Generalforsamling 21. januar 2020

 

Valg af dirigent

Jørn Blom blev udpeget og han kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

Beretninger

Formandens udsendte beretning blev godkendt uden kommentarer.

Kort og skov: Enkelte rettelser på en del skove. Større revision af Munkholm/Himmelkol. Hesselholt blev nytegnet. Grønhøjskolen nytegnet.
Hobro by blev nytegnet af en litauer (GT)

2020 har fået brugsret over tre skove i Himmerland efter St. Binderup.

Hanehøj skal revideres af Carl

Mosely/Præsteskoven skal nytegnes.

Materiel: Vi har fået to nye Emit-starture sponseret af Sparekassen Kronjylland

Tøj: Lageret er suppleret i 2019. Der er allerede lavvande i de mellemste størrelser. Arne opfordrede til at man kom ud til ham for at prøve størrelser

Sponsor: Vi har returneret større beløb til DIF/DGI fordi de også ville sponsere vore ure, men Sparekassen Kronjylland var hurtigere

PR: Aviserne skriver, hvad Jens Chr. D sender til dem

Motionsløb:
Kvindeløbet nåede i år max. tallet 1.500 allerede en måned før løbet. Vi fastholder dette loft.

Hadsundløbet  har snart eksisteret i 30 år. Hadsund Skole kommer med halvdelen af deltagerne.

Træningsudvalget Vi gennemførte 13 træningsløb heraf en stribe i foråret var med begyndertræning.

Der er planlagt med 14 løb i 2020 heraf 7 med begyndertræning

Regnskab 

Regnskabet blev godkendt

Forslag:

Forslag om at støtte DM-løb for trailløbere 100% mod at alm. trail /- og motionsløb intet skulle have blev forkastet

Kontingent 

Kontingentsatserne forblev uændrede

Senior: 250 kr.

Unge: 150 kr.

Passive 150 kr.

Valg

Formand: NJ Iversen blev genvalgt uden modkandidater

Medlemmer: Erik Nielsen, Jens Chr. Dalgaard og Jørgen Østergaard blev valgt uden andre kandidater

Revisor: Lajla Præstgaard

Revisorsuppleant: Inge Iversen

Eventuelt

Telt, stander, bestyrelsen skal forsøge at lave plabn for hvem der medbringer

Antal medlemmer ca. 100 o-løbere og 30 motionsløbere

Persondataoplysninger ligger hos O-service.


Referent: Keld Østergaard