MARIAGER FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde december 2020       

tirsdag d. 01.december kl. 17.30                    

Afbud:

Brød: Jens Chr.

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

 

Oktober referat ikke på nettet.

Der er 13 grå overtrækstrøjer på lager.

 

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

                            Kort- og skov.

                            T-løb.            

                            Begynder- og          `                    ungdom.

                            Motionsløb.

                            Kommende                                  `                    arrangementer

 Fra Funktioner:

                      Faste poster.

                            Materiel.

                            Klubtøj.

                            Løbstilmelder.

                            Webmaster.

                            PR.

                            Sponsor.

                            Mariagerløberne.

                            IT.

                            Klubture.  

                                        Kassereren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De stolper der skal udskiftes af faste poster bliver i trykimprægneret 10*10. Først bruges dog Arnes lager af egestolper.

Vi har fået bevilget en Honda-generator til knap 10.000 kr. af Jutlander-fonden.

 

 

 

 

 

Ny skovkontakt i Sødringholm. Jørgen Ø har kontakt med dem.

 

 

 

3

Træningsløb 2021

 

5 x begyndertræning i maj-juni (KØ) og derudover 9 ekstra løb.

10 forskellige skove heraf tre nye skove:
Sødringholm

Kirkeskoven

Vesterriis

4

Nytårsløbet 2021

??

Aflyst - Corona

5

Klubledermøde 4/11

evaluering

Afviklet virtuelt – hos os deltog Rold og Randers som var i kontakt med de øvrige klubber i Nordkredsen.

Vi skal lave Langdistance hvert fjerde år. Randers, Djurs og Rold klarer de tre andre år.

Vi er kede af, at der arrangeres Vinterlangdistance første weekend i januar, hvor vi har Nytårsløb.

KØ skriver til Nordkredsen.

6

Beaute Pacific 

Aflyses?

Vi tager stilling på et senere møde om løbet gennemføres i maj eller september.

7

NJ Stafet, kr. himmelf.

Nørager?

NOU beslutter i januar om løbet skal gennemføres.

8

generalforsamling

udsættes?

Vi tager stilling i januar.

9

Eventuel

 

Vi melder os ud af DAF, da de ikke mere har krav om klubmedlemsskab.

Mariagerløbet tages med på februarmødet.

Gæster: Arne


Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 05. januar 2021. kl. 19.00