MARIAGER FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde oktober 2020       

tirsdag d. 06.oktober kl. 19.00  

Afbud:

Brød: NJ

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

 

Referatet er godkendt.

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

                            Kort- og skov.

                            T-løb.            

                            Begynder- og ungdom.

                            Motionsløb.

                            Kommende arrangementer

 Fra Funktioner:

                      Faste poster.

                            Materiel.

                            Klubtøj.

                            Løbstilmelder.

                            Webmaster.

                            PR.

                            Sponsor.

                            Mariagerløberne.

                            IT.

                            Klubture.  

                                        Kassereren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny oversigt over skove. Kan ses på klubbens hjemmeside.

 

Der er styr på det næstsidste træningsløb i Hobro 10-10.

KØ laver baner. Henrik sætter ud og afvikler. Jørgen Ø hjælper på dagen.

 

Der er også styr på det sidste løb 07-11

 

Jens Chr. har søgt om generator ved Jutlander Bank.

 

Posten ved det gamle plejehjem skal flyttes. Erik tager sig af det.

 

Mariagerløberne efterlyser at købe trøjer til DM-trail. De spørger Arne, om han har nogle på lager.

 

Jørn B checker om vi har flere grå overtrækstrøjer

 

3

C løb, 04. oktober, Hjermind

evaluering

Stævnet var en stor succes.  Løberne var tilfredse.

Overskuddet går til DOF.

God ide med fremskudt registrering af løberne og uddeling af lejebrikker.

4

NJ nat 16. september, Hesselholt

evaluering

Det var også en succes bortset fra en forkert post. Det blev tilgivet af løberne.

5

DOF

 

Vi er medunderskriver af skrivelse til DOF over arbejdsgangene.

6

MOVE

 

Vi anbefaler MFS støtter projektet med omdannelse af parkeringspladsen til aktivitetsområde.

7

NJ Stafet, kr. himmelf.

Nørager

Den tager vi i Nørager. Orla skaffer løbstilladelse.

13. maj

8

Eventuel

 

Landsholdet har forespurgt om tilladelse til at lave træning i Hobro By.

De må gerne bruge kortet, men skal selv stå for tilladelser.

 

Vi er villige til at afvikle divisionsmatch i Hobro By i 2021, hvis det ikke er i maj.

Gæster:

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 03. november 2020. kl. 19.00