MARIAGER FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde september 2020       

tirsdag d. 01. september kl. 19.00                  


Gæster: Per. Ellen. Frode. Pia. Michael og Orla

Afbud: Henrik og Orla

Brød: NJ

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

 

Referatet godkendt

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

                            Kort- og skov.

                            T-løb.            

                            Begynder- og ungdom.

                            Motionsløb.

                            Kommende arrangementer

 Fra Funktioner:                  

                            Materiel.

                            Klubtøj.

                            Løbstilmelder.

                            Webmaster.

                            PR

                            Sponsor

                            Mariagerløberne

                            IT

                            Klubture 

                                        Kassereren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karup Ok har tilbudt os (st. Binderup OK) at få Uhrehøj-Myrhøj tilbage nyrevideret, når de har brugt det d. 27-9-2020

 

Blom udleverede liste over klubbens kort. Den sættes på hjemmesiden.

 

Listen over åbne løbs funktionsledere offentliggøres også.

 

Faste poster kontrolleres af:

Mariager By: Erik

Linddale: Dalgaard

Mosely: Jørgen Ø

Hobro Østerskov: NJ

Søttrup/Jenle: Michael R

 

 

3

C løb, 04. oktober, Hjermind

medhjælpere

P-plads er på plads med udkørsel anden vej end indkørsel

 

Start: Arne + 3

Mål: Keld +1

Pioner: NJ + 2

Parkering:  Per + 1

Banelægning: Helge + 2

Stævnekontor: Blom + Dalgaard
 

4

NJ nat 16. september, Hesselholt

 

Vi bruger generator på stævnepladsen.

Start: NJ + Orla

Mål: Finder Keld Ø

5

Efterårsstafetten 7. november, Mosely

Aflyses??

Efterårsstafetten aflyses.

Der afholdes klubtræningsløb med pølser. Jens og Blom står for det.

6

Gæsterne input

 

Vore nye medlemmer gjorde rede for deres kompetencer indenfor organisering af O-stævner.

7

Eventuel

 

 

                                                                                                                                      

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 06. oktober 2020. kl. 19.00