MARIAGER FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde august 2020       

tirsdag d. 04. august kl. 19.00             

Afbud:  JC Dalgaard

Brød: NJ

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

 

Referatet var ikke offentliggjort

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

                           Kort- og skov.                

                           T-løb.         

                           Begynder- og ungdom.

                           Motionsløb.

                           Kommende arrangementer

 Fra Funktioner:            

                           Materiel.

                           Klubtøj.

                           Løbstilmelder.

                           Webmaster.

                           PR.

                           Sponsor.

                           Mariagerløberene.

                           IT.

                           Klubture.  

                           Kassereren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi booker fremover Hesselholt selv via styrelsens hjemmeside.

Februar juli august september kan bruges.

Tvivl om skoven er booket til NJ-nat i sept.  i år.

Blom checker.

 

Træningsløb kører fra nu af – dog uden tidtagning.

 

 

Vi har fået 13.000 fra Kulturministeriet til dækning af udgiften til korttegnimg til DM-sprint-stafet.

 

Sverigesturen aflyses, da betingelserne for rejse til Sverige kan ændre sig.

 

3

Urhøj-Myrehøj

 

JB erfarede ved klubledermøde at Karup ejer kortet, som de nytegnede til Midgaardsormen 2019.

Vi har ikke taget stilling til, om vi også vl tegne kortet

4

Donation til DOF?

 

Overskuddet fra løbet i Hjermind 4-10 går til DOF

5

VM Master, MTBO

 

Bjarne Hoffmann orienteres om, at Mariager Fjord OK lægger navn til.

6

C løb, 04/10- 2020

 

Put and run.

Begrænset personaleforbrug .

Kun toiletter ved start.

7

NJ nat (X2.?. st. Binderup)

 

NJ-nat 1 16-09 Hesselholt - og kun det ene

8

Brug af Hobro kortet

Divi løb juni 2021?

Blom argumenterer ved klubledermøde i november for, at vi skal afviklede dette løb for alle divisioner.

9

Hadsundløbet

 

aflyst

10

Top nord

Udmeldt?

Vi er udmeldt

11

Eventuel

 

 

                                                                                                                                                

 Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 01. september 2020. kl. 19.00

 

Punkt til næste møde: Faste poster, gæster fra ”St. Binderup”, bemanding åbne løb 2021